โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 1,536 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขรก.ตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 1,536 ราย
6 มิถุนายน 2562
5,983

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่างๆ จำนวน 1,536 ราย

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการให้ดำรงตำแหน่งในศาลต่าง ๆ จำนวน 1,536 ราย ดังนี้

1. นายเอกชัย มณีรัตน์โรจน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
2. นายรัฐกิตติ์ พิชญะพงศ์สกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
3. นายขวัญชาย บุรพเจตนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2
4. นางสาววรรณรวี ขันทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค
7
5. นางนฤมล สันติสวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1
6. นางสาวสุนทรียา เหมือนพะวงศ์ รองเลขานุการศาลฎีกา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
7. นายสุรินทร์ สุทธิธรรมด ารง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง
8. นายสุรจิตร ศรีบุญมา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
9. นายนนทวัฒน์ โชติพิมาย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
10. นายสุดสาคร เวชยชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
11. นางแก้วตา เทพมาลี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
12. นายสันติ ชูกิจทรัพย์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
13. นายธีระวัฒน์ สินธุวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/143/T_0008.PDF

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง