22 ปี ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจเสมอมา

22 ปี ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจเสมอมา
3 มิถุนายน 2562
9,815

22 ปี ศูนย์หัวใจ บำรุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจเสมอมา

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมและวงการธุรกิจ ตลอดจนดารา เซเลบ เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากลมาครบ 22 ปี ในงาน “Wine Vin Vino” โดยมีนายแพทย์วิญญู รัตนไชย ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้กล่าวต้อนรับพร้อมขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน หลังจากนั้นมีการแนะนำเกร็ดความรู้ในการดูแลสุขภาพหัวใจ โดยนายแพทย์วิสุทธิ์ วิเวกาภิรัต อายุรแพทย์โรคหัวใจและแพทย์ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และแขกผู้มีเกียรติระดับ VIP มากมาย อาทิ เกรซ มหาดำรงค์กุล, นาวาอากาศเอก จงเจต วัชรานันท์, ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ, สุวรา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ศรัณย์ภัค เพ็ญชาติ, จรสพรรณ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา, สันติมาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, เอกชัย พิศาลบรรเจิดสกุล, แพรวปรียา ชุมสาย ณ อยุธยา, ม.ล.อนุชา ยุคล, ม.ล.เอวิตา ยุคล และม.ล.อธิฉัตร ฉัตรชัย ณ โรงแรม วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การตรวจวินิจฉัย การรักษาอย่างเหมาะสม ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยคณะแพทย์ผู้ชำนาญการด้านหัวใจโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ทางศูนย์ฯ สามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจได้ภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล โดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง


  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: