ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร่งสำรวจเสียหาย-ช่วยเหลือด่วน

ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร่งสำรวจเสียหาย-ช่วยเหลือด่วน
2 มิถุนายน 2562
1,336

ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 6 จังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือโดยด่วน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย ส่งผลให้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงปัจจุบัน

เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ดินสไลด์ และน้ำไหลหลาก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 6 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น พิจิตร สุพรรณบุรี เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำปาง รวม 9 อำเภอ 9 ตำบล 26 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 247 หลัง ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย

เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในระยะนี้หลายพื้นที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ปภ.จึงขอฝากเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อน สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง