สธ.มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก62

สธ.มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก62
31 พฤษภาคม 2562
1,096

สธ.มอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 62

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กทม. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงาน อุทิศตนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Award 2019 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติในการรณรงค์การควบคุมการบริโภคยาสูบ

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกลกล่าวว่า ในปี 2562 นี้ กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานที่อุทิศตนขับเคลื่อนกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการควบคุมบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสังคม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวนทั้งสิ้น 38 ราย โดยแยกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 รางวัลคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดดีเด่น 13รางวัล ประเภทที่ 2 รางวัลบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเครือข่ายด้วยดีตลอดมา 13 รางวัล รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นเกี่ยวกับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 6 รางวัลและประเภทที่ 3 รางวัลบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 และสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ด้วยดีตลอดมา 6 รางวัล


ทั้งนี้ บุคคล หรือหน่วยงาน ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณล้วนมีผลงานด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม อาทิ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนส่งเสริมและสนับสนุน รณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ในโรงเรียนมัธยม เพื่อสกัดนักสูบหน้าใหม่เป็นผู้นำหรือคิดค้นจัดกระบวนการช่วยเลิกเสพยาสูบในรูปแบบทั้งบริการคลินิกฝังเข็มเลิกบุหรี่ การสร้างนวัตกรรมสเปรย์นมลูกอม และชาที่ผลิตจากหญ้าดอกข้าวเพื่อช่วยเลิกบุหรี่และยังรวมถึงผลักดันให้สนามบิน ที่ทำงาน ที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว เรือนจำ และสถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันปลอดบุหรี่ทั้งจังหวัด


สำหรับในปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้มอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2019 แก่นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุน การควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพทั้งยังเป็นนักรณรงค์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ และมีความใกล้ชิดผู้ป่วยจากโรคเสพติดยาสูบ โดยคลุกคลีวงการบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคหลอดเลือดและหัวใจ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นผู้ก่อตั้งคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ทั่วประเทศ และร่วมก่อตั้ง “คลินิกต่อต้านการสูบบุหรี่” จนได้รับรางวัล “แพทย์ดีเด่นด้านวิชาการ” จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่บริการช่วยเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงสังกัดกรุงเทพมหานครใกล้บ้าน และยังสามารถปรึกษาได้ที่ร้านขายยาที่มีเภสัชกรประจำ และสายด่วนเลิกบุหรี่ (Quitline 1600) หรือ แอปพลิเคชัน “ไทยไร้ควัน”


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง