ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่ารายได้ภาษีบุหรี่ 3.2 เท่า

ไทยสูญเสียทางเศรษฐกิจมากกว่ารายได้ภาษีบุหรี่ 3.2 เท่า
31 พฤษภาคม 2562
3,353

31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปี 2562 เป็นปีแรกที่ประเทศสมาชิก ให้ความสำคัญประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่มีต่อสุขภาพปอด


จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “บุหรี่ เผาปอด”(Tobacco and lung Health) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยเฉพาะปอดของผู้สูบและทุกคนที่สัมผัสจากควันบุหรี่มือสองและมือสาม หากเริ่มหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไปเพียงครั้งเดียว สารพิษหลายร้อยชนิดจะเริ่มทำลายปอด ทำให้หายใจระคายเคือง ไอ หายใจไม่สะดวก ติดเชื้อหรือมีอาการแทรกซ้อน

ในส่วนของประเทศไทย พบว่า มีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละกว่า 7 หมื่นราย ที่สำคัญอัตราการสูบบุหรี่ในคนอายุน้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า เด็กไทย 10% ติดบุหรี่ที่อายุ 10 ปี ขณะที่ความสูญเสียทางเศรษฐกิจรวมทั้งหมดปีละ 220,461 ล้านบาท ขณะที่รัฐจัดเก็บรายได้จากภาษีบุหรี่ได้ 68,603 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกันพบว่าต่างกันถึง 3.2 เท่า

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการออกมาตรการต่างๆ เพื่อลดอันตรายจากบุหรี่ อาทิ การออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดสถานที่สาธารณะ ยานพาหนะ และที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ การห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ต้องการเลิกสูบบุหรี่สามารถปรึกษาได้ที่สายด่วน 1600 หรือ แอพพลิเคชั่น “ไทยไร้ควัน”


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: