เช็คด่วน! 'นกสกู๊ต' ยกเลิกเที่ยวบิน 'โตเกียว-โอซาก้า' ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้

เช็คด่วน! 'นกสกู๊ต' ยกเลิกเที่ยวบิน 'โตเกียว-โอซาก้า' ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้
30 พฤษภาคม 2562
3,334

เช็คด่วน! "นกสกู๊ต" ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางโตเกียว-โอซาก้า ช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค.นี้ เหตุบริหารจัดการการบินสะดุด

จากที่สายการบินนกสกู๊ตยกเลิกเที่ยวบินเส้นทาง กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โอซาก้า (คันไซ), โอซาก้า (คันไซ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) / กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว และ โตเกียว (นาริตะ) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2562 ในบางเที่ยวบิน เนื่องจากการจัดการการบินนั้น ทางสายการบินฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งในเบื้องต้นทางสายการบินฯ ได้ปรับเปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสารได้เดินทางในเที่ยวบินของสายการบินพันธมิตร (สายการบินสกู๊ต) ในวันเดินทางเดิม หรือ เที่ยวบินที่ใกล้เคียงวันเดินทางเดิมของสายการบินนกสกู๊ตโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถเช็ครายละเอียดเที่ยวบินที่ปรับเปลี่ยนจากอีเมล์ที่ทางสายการบินฯ ส่งถึงท่าน ที่ระบุวัน เวลาและหมายเลขเที่ยวบินใหม่ (สายการบินนกสกู๊ต-XW , สายการบินสกู๊ต-TR)

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากไม่สะดวกเดินทางในเที่ยวบินที่ทางสายการบินฯ ได้เปลี่ยนแปลงให้ในเบื้องต้น ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือขอคืนเงินค่าโดยสาร โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่สายการบินฯ กำหนด ดังนี้

1. ผู้โดยสารสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินใหม่ ในเส้นทางเดิม ที่สายการบินฯ ยังคงมีให้บริการ กำหนดการเดินทางใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ภายใน 7 วันจากกำหนดการเดินทางเดิม โดยหากมีส่วนต่างของราคาบัตรโดยสารหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้นทางสายการบินฯ มิได้เรียกเก็บเพิ่มแต่อย่างใด

2. หากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อกับทางสายการบินฯ สามารถรับเงินค่าโดยสารคืน 100 % เต็มจำนวน โดยสายการบินฯ จะคืนยอดเงินดังกล่าวผ่านช่องทางเดิมที่ผู้โดยสารได้ทำการชำระเงิน เช่น ผู้โดยสารชำระค่าโดยสารผ่านทางบัตรเครดิต หากผู้โดยสารขอยกเลิกและรับเงินคืนทางสายการบินฯ จะทำการคืนยอดบัตรโดยสารเข้าบัตรเครดิตใบเดียวกันนั้น

3. หากผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางกับสายการบินฯ ในวันเดินทางที่สายการบินฯ เปลี่ยนแปลงให้ หรือ ไม่สะดวกในการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางและเปลี่ยนเที่ยวบินไปยังวันเดินทางอื่นของสายการบินฯ ที่ยังคงมีให้บริการอยู่ แต่ยังมีความประสงค์ที่จะยังใช้บริการเที่ยวบินของสายการบินฯ อีกในอนาคต ผู้โดยสารสามารถยกเลิกการเดินทางตามรหัสการจองปัจจุบันและรับค่าบัตรโดยสารคืนในรูปแบบบัตรแทนเงินสด (Travel Voucher) ซึ่งบัตรแทนเงินสดนี้ ทางสายการบินฯ ยินดีออกบัตรให้ในมูลค่า 120 % จากมูลค่าบัตรโดยสารที่ได้ชำระไว้ โดยมีอายุการใช้งาน 6 เดือนนับจากวันที่ออกบัตรและสามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารหรือบริการเสริมอื่นๆ บนเที่ยวบินของนกสกู๊ตผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเองหรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ การคำนวณมูลค่าของบัตรแทนเงินสด เช่น ผู้โดยสารชำระค่าบัตรโดยสารไว้ในยอดเงิน 5,000 บาท ทางสายการบินฯ จะออกบัตรแทนเงินสดให้ในยอดเงิน 6,000 บาท

ทั้งนี้ หากท่านผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ได้ที่หมายเลข 02-0210000 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

ทางสายการบินนกสกู๊ต ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

9954558769667

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง