3 สนามบินหนุนศูนย์ซ่อมอากาศยาน

3 สนามบินหนุนศูนย์ซ่อมอากาศยาน
30 พฤษภาคม 2562
1,009

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม 2 กลุ่ม

ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยาน ด้วยการกำหนดมาตรา 59/1 แห่ง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยยกเว้นสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติตามที่กำหนดคุณสมบัติไว้ใน พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติในอุตสาหกรรมฯประกอบกิจการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซีสามารถถือหุ้นได้มากกว่า 49% แต่ผู้ประกอบการต้องเสนอคุณสมบัติและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระดับเทคโนโลยี รวมทั้งแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยด้วย

แนวทางการเปิดช่องให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการบิน เป็นผลจากแผนการพัฒนาท่าอากาศยานที่สำคัญๆ 3 แห่งซึ่งตามแผนพัฒนาอีอีซี ว่าด้วยการสร้างรถไฟความเร็วสูง หรือไฮสปีด เทรน เพื่อเชื่อมต่อสนามบิน 3 แห่งได้แก่ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา ทำหน้าที่รองรับการเติบโตจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัยการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ในอีอีซีแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง