แก้ทางราคายางตก

แก้ทางราคายางตก
30 พฤษภาคม 2562
1,440

อังกฤษเล็งวิจัยระยองโมเดล ศึกษาทางรอดชาวสวนยาง แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ด้าน สยยท. เตรียมจับมือเมียนมา สร้างมูลค่าเพิ่มยาง หวังใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน สร้างตลาดกลางยางพาราในการซื้อ -ขายจริง ร่วม 5 ประเทศอาเซียน

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายมนชัย พินิจจิตรสมุทร อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ได้นำ Professor James Lowenberg Deboer และ Dr. Iona yuelu Huang จากมหาวิทยาลัย Harper Adams ประเทศอังกฤษ มาตรวจเยี่ยมสวนยางที่จ.ระยองและได้หารือกับ สยยท.
โดยทางมหาวิทยาลัย Harper Adams ขอร่วมมือในการทำวิจัยแก่เจ้าของสวนรายย่อยที่ประสบปัญหาขายยางต่ำกว่าต้นทุนการผลิตต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยใช้เงินทุนวิจัยจากรัฐบาลอังกฤษ

“ราคายางที่ตกต่ำเป็นปัญหาที่กระทบถึงตัวเกษตรกรรายย่อย ผมหวังว่าการที่อังกฤษให้ความสนใจและมองเห็นความเดือดร้อนดังกล่าว จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดการแก้ไขในภาพรวม นอกจากนี้ สสยท. และ ภาคเอกชน กว่า 8 หน่วยงาน จะลงนามบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยูความเข้าใจกับสมาคมเกษตรกรชาวสวนยางเมียนมา ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย"

สำหรับเอ็มโอยูนี้จะมีระยะเวลา 3 ปี ที่ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมมือกันสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางขึ้น เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มยางพารา เพื่อยกระดับราคายางของเกษตรกรให้สูงขึ้น ซึ่งจะร่วมมือกันในการวิจัยและพัฒนายางพาราตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และร่วมมือกันสร้างนวัตกรรมยางพาราใหม่ๆ ให้มีคุณภาพดีได้มาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน เป็นที่นิยมและยอมรับในตลาดอาเซียนและตลาดโลก

นอกจากนี้ ในอนาคตจะสร้างตลาดกลางยางพารา ในการซื้อ-ขายจริง เพื่อสะท้อนตลาดที่แท้จริงตามต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดย 5 ประเทศในอาเซียนจะรวมกัน ตั้งตลาดกลางกำหนดราคาขายเอง


แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: