คาดคนป่วยต้องใช้ 16 ตำรับยาไทยมีกัญชากว่า 1.75 แสนคน

คาดคนป่วยต้องใช้ 16 ตำรับยาไทยมีกัญชากว่า 1.75 แสนคน
27 พฤษภาคม 2562
1,175

กรมการแพทย์แผนไทยฯเตรียมทำ 2 ตำรับยาไทยผสมกัญชา "น้ำมันสนั่นไตรภพ-ยาทาริดสีดวง" - 3 เครื่องยากัญชากลาง กระจายให้ รพ.นำไปใช้ปรุงและรักษา คาดมีผู้ป่วยต้องใช้ใน 16 ตำรับกว่า 1.75 แสนคน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.62 นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวในการเป็นประธานเปิดการอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยพร้อมกันทั่วประเทศใน 13 เขตสุขภาพว่า ตามแผนการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมอยู่ ส่วนของต้นทาง ที่เป็นการปลูกตามมาตรฐานนั้น 1.ไบโอเทค ผลิตกัญชาสด 2,000 กิโลกรัม โดยจะส่งให้กับกองพัฒนายาแผนไทยฯ เพื่อผลิตตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ ยาทาริดสีดวงและเครื่องยากัญชากลาง และรพ.ดอนตูม จ.นครปฐมในการผลิตยามาตรฐาน 2.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผลิตกัญชาสด 2,000 กิโลกรัม ส่งมอบให้กับรพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา 16 ตำรับ

และ3.กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรภายใต้สภาเกษตรกรแห่งชาติ ผลิตกัญชาสด 7,000 กิโลกรัม ส่งให้กับรพ. ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี รพ.สมเด็จพระยุพราช(รพร.)เด่นชัย จ.แพร่ และรพ.อื่นๆที่มีมาตรฐานการผลิตยาขององค์การอนามัยโลก(WHO GMP) ทั้งนี้ มีการประมาณความต้องการใช้กัญชาใน 16 ตำรับยาแผนไทย โดยผู้ป่วยที่จะใช้ในสถานพยาบาลภาครัฐ ราว 1.3 แสนคน สถานพยาบาลเอกชน ประมาณ40,000 คน และในการศึกษาวิจัย 16 ตำรับ จำนวน 5,000 คน รวมปริมาณผู้ป่วยต้องการใช้กัญชา 16 ตำรับยาแผนไทย 1.75 แสนคน

นพ.มรุต กล่าวอีกว่า การปรุงตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาผสมนั้น กรมฯจะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2 สูตร คือ น้ำมันสนั่นไตรภพ ที่ช่วยลดอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งตับในระยะเริ่มต้น และช่วยแก้กษัยเหล็ก หรืออาการท้องแข็งเป็นดานซึ่งส่วนหนึ่งก็คือโรคมะเร็ง และยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง และจะจัดทำเครื่องยากลาง 3 สูตร คือ ช่อดอกกัญชากับพริกไทย อัตราส่วน 1:1 ใบกัญชากับพริกไทยอัตราส่วน 1:0.25 และ ก้านกัญชากับบอระเพ็ด อัตราส่วน 1:1 เพื่อกระจายให้แก่โรงพยาบาลและให้แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ในการปรุงและจ่ายยาแก่ผู้ป่วย

“วัตถุดิบที่จะนำมาผลิตตำรับยาและเครื่องยากลางนั้น ขณะนี้มีกัญชาแห้งจำนวน 400 กิโลกรัม จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งหากพบว่ามีคุณภาพดี ปลอดภัย ก็จะนำมาผลิต แต่หากไม่สามารถนำมาผลิตได้ กรมฯ ก็พยายามหาแหล่งกัญชา ซึ่งทั่วประเทศคาดว่าต้องใช้กัญชาประมาณ 11 ตันต่อปี ซึ่งกรมฯ ได้เริ่มมีการทำความตกลงความมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ สวทช. ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถปลูกกัญชาส่งให้กรมฯ ได้ประมาณ 13 ตันต่อปี” นพ.มรุตกล่าวแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง