'ตร.' เลื่อนแต่งตั้งรอง สว.ถึงผบ.หมู่ วาระปี 61 ออกไป 1 เดือน

'ตร.' เลื่อนแต่งตั้งรอง สว.ถึงผบ.หมู่ วาระปี 61 ออกไป 1 เดือน
24 พฤษภาคม 2562
1,459

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ" มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว.ลงมา ถึง ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561 ออกไปอีก 1 เดือน

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 62 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม รอง ผบช.สกพ./ปรท.ผบช.สกพ.ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่ 0009.232/3595 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ เสนอถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผ่าน รอง ผบ.ตร.(บร.) ระบุว่า : ตามที่ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อ 19 เมษายน 62 มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว.ลงมา ถึง ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561 จากวันที่ 30 เมษายน ออกไปจนถึง 31 พ.ค.62 นั้น แต่เนื่องจากมีเหตุผลความจำเป็น ประกอบกับมีขั้นตอนและกระบวนการที่จะต้องประสานทำความตกลงกันระหว่างหน่วย ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รอง สว.ถึง ผบ.หมู่ วาระประจำปี 2561 เสร็จสิ้นได้ทันภายในเวลาที่กำหนด สกพ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในระดับดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอ ก.ตร.เพื่อขอความเห็นชอบให้ขยายเวลาออกไปจนถึง 30 มิ.ย.2562 การสั่งการดังกล่าวเป็นอำนาจ ผบ.ตร.จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา” หนังสือดังกล่าว ระบุ โดยมีรายงานว่า คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.)จะะนัดประชุมเพื่อขอมติเห็นชอบวาระดังกล่าวนี้ ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง