สถานการณ์ลงทุนในอีอีซี

สถานการณ์ลงทุนในอีอีซี
24 พฤษภาคม 2562
2,510

แนวโน้มอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มเปลี่ยนทิศทางอีกครั้ง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยต้องลุกขึ้นมายกระดับประเทศใหม่เพื่อความอยู่รอด

และเพื่อเป็นการสร้างฐานความเจริญครั้งใหม่ของประเทศ ซึ่งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ได้กลายเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค“ไทยแลนด์ 4.0”

โดยมีพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน 3 จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยองอีกทั้งยังได้กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ

หลังความพยายามภายใต้โครงการอีอีซี พบว่า มีการตอบรับจากนักลงทุนในมูลค่าที่น่าพอใจ และเมื่อแบ่งสัดส่วนอุตสาหกรรมที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนก็จะพบว่า ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนของอีอีซีชี้ให้เห็นว่า แนวโน้มอุตสาหรรมเป็นไปในทิศทางนี้แม้บางส่วนจะมีเรื่องขอการให้สิทธิประโยชน์ผ่านอีอีซีช่วยสนับสนุนด้วยก็ตาม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง