นักลงทุนจองกรีนบอนด์ 'บีทีเอส' ล้น 8 เท่า

นักลงทุนจองกรีนบอนด์ 'บีทีเอส' ล้น 8 เท่า
23 พฤษภาคม 2562
5,028

Green Bond บีทีเอส กรุ๊ปฯ เนื้อหอม ยอดจองล้นเป้า 8 เท่าตัว ขณะที่ทริสให้เครดิตเรทติ้ง A

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ของบีทีเอส กรุ๊ปฯ ซึ่งเป็น Green Bond ชุดแรกของประเทศไทยที่เสนอขายภายใต้เกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นอย่างดี โดยผลจากการสำรวจความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ (Bookbuilding) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่แสดงความจำนงลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ มากกว่ามูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทฯมีแผนที่จะเสนอขายเดิมกว่า 8 เท่าแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปิดเผยว่าตามที่บริษัทฯ มีนโยบายและความตั้งใจลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย Green bond ชนิดไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่ารวมไม่เกิน 13,000 ล้านบาท และจะจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นี้เพื่อใช้ลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี) และสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอันเป็นโครงการสำคัญที่จะส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนด้วยพลังงานไฟฟ้า ลดการใช้รถยนต์ และจะช่วยลดการปล่อยมลภาวะในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างมาก

การออก Green Bond ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการลงทุนในหุ้นกู้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เคยลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯอยู่เดิมแล้วและจากฐานผู้ลงทุนรายใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯสูงกว่า8 เท่า จากแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้เดิมจำนวน 5,000 ล้านบาทบริษัทฯ จึงได้เพิ่มขนาดการเสนอขายเป็นจำนวน13,000 ล้านบาทบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความสนใจและสนับสนุนนโยบายลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสนใจลงทุน Green Bond ในครั้งนี้ และขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่สนับสนุนยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องด้วย

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)และนายอาทิตย์ นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือ Green Bond ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นGreen Bond ชุดแรกในประเทศไทยที่เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่และเป็น Green Bond ชุดแรกของประเทศไทยที่ออกภายใต้เกณฑ์การเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.”)

อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมfiling โดยจัดออกรวมทั้งสิ้น 5 รุ่น คือ รุ่นอายุ 2 ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.51% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท, รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.63% ต่อปี มูลค่า 1,300 ล้านบาท, รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท, รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.57% ต่อปี มูลค่า 2,700 ล้านบาท และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.86% ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทุกรุ่นที่เสนอขายทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท หุ้นกู้ทุกรุ่นชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

9914806239365

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ “A แนวโน้มคงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนไปเมื่อวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีธนาคารกรุงเทพ และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายเดชากล่าวต่อว่า บริษัทฯมีความคิดก้าวหน้าหลายอย่าง เช่น การออกกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นรายแรก (BTSGIF) รวมถึงการออก Green Bond ในครั้งนี้ และหวังว่าในอนาคตบริษัทฯ ก็จะมีธุรกรรมที่พัฒนาตลาดทุนในลักษณะนี้ออกมาอีกในโอกาสต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯได้ดำเนินการให้ Green Bond ของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานสากล คือ International Capital Market Association (ICMA)’s Green Bond Principles และ ASEAN Green Bond Principles โดยมี Sustainalytics ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยอิสระชั้นนำด้าน ESG และ Corporate Governanceเป็นผู้ประเมินและออก Second Party Opinion (SPO) ว่าหุ้นกู้เป็นไปตามมาตรฐานสากลดังกล่าว นอกจากนี้ Climate Bonds Initiative หรือ CBI ยังได้รับรองว่าหุ้นกู้เป็นไปตาม Climate Bond Standard ในเกณฑ์ Low Carbon Transport อีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง