'มิ่งขวัญ' ไขก๊อกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

'มิ่งขวัญ' ไขก๊อกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่
23 พฤษภาคม 2562
5,590

"มิ่งขวัญ" ไขก๊อกหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

เรื่อง การลาออกจากตําแหน่ง หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

เรียน นายทะเบียนพรรคการเมือง

เนื่องจากการบริหารจัดการในพรรคเศรษฐกิจใหม่ ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยแถลงข่าวไปแล้วก่อนหน้า นี้ ว่าการบริหารจัดการในพรรคได้แบ่งแยกภารกิจการทํางานออกเป็น 2 ส่วน อย่างชัดเจน กล่าวคือ ข้าพเจ้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการร่างนโยบายระบบเศรษฐกิจใหม่ การออกไปพูดกับสาธารณชน และสื่อ ต่างๆ ส่วนการบริหารกิจการภายในพรรค การรับสมัครสมาชิกพรรค คัดเลือกผู้สมัคร การระดมทุน และ การบริหารจัดการทางการเงินทั้งหมด เป็นหน้าที่รับผิดชอบของ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ และทีมบริหารอีก ฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ดูแล บัดนี้ได้ผ่านพ้นการเลือกตั้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า เป็นช่วงเวลาอัน เหมาะสม จึงขอลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

การลาออกนี้เป็นการลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคเพียงอย่างเดียว หากแต่ยังคงสถานะ สมาชิกภาพของพรรคเศรษฐกิจใหม่ และตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1 จะทําหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ตามข้อบังคับพรรค ข้อ 14 ไปก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

อนึ่ง การที่พรรคเศรษฐกิจใหม่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อมาทั้งหมด 6 คน นั้น ข้าพเจ้าและผู้แทนราษฎรรวมทั้งหมด 6 คน จะรักษาคํามั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับประชาชน ตามที่ เคยได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนในทุกๆโอกาส ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มความสามารถ ต่อ ชาติ ศาสนา และเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หนังสือลาออกฉบับนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง