นิด้าโพลชี้ปชช.เชื่อ 'ประยุทธ์' ได้เป็นนายกฯ - หนุน 'ชวน' นั่งประธานสภาฯ

นิด้าโพลชี้ปชช.เชื่อ 'ประยุทธ์' ได้เป็นนายกฯ - หนุน 'ชวน' นั่งประธานสภาฯ
23 พฤษภาคม 2562
2,766

ผลการสำรวจ นิด้าโพล ชี้ประชาชนเชื่อ "ประยุทธ์" ได้เป็นนายกฯอีกครั้ง - หนุน "ชวน หลีกภัย" นั่งประธานสภาฯ คาดส.ส.งูเห่ามาจาก "ปชป.-พท."

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “นายกรัฐมนตรี และ ประธานสภาผู้แทนราษฎร” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,260 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีและการสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกรัฐสภาเลือกมาเป็นนายกรัฐมนตรี พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 39.05 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรคพลังประชารัฐ) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 25.48 ระบุว่าเป็น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่) อันดับ 3 ร้อยละ 21.43 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 5.00 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 2.62 ระบุว่าเป็น นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 2.54 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 7 ร้อยละ 1.43 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) และร้อยละ 2.45 อื่น ๆ ได้แก่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคเศรษฐกิจใหม่), น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา), นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา), นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนันต์ อัศวโภคิน, นายชัยเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย), นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ), พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา, นายดํารงค์ พิเดช (พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย), นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์), นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) และนายวราวุธ ศิลปอาชา (ชาติไทยพัฒนา)

ด้านที่มาของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนอยากได้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.99 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ รองลงมา ร้อยละ 28.49 ระบุว่า นายกรัฐมนตรีจากคนในบัญชีรายชื่อหรือคนนอกบัญชีรายชื่อ ก็ได้ และร้อยละ 9.52 ระบุว่า อยากได้นายกรัฐมนตรีจากคนนอกบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอให้ชิงเก้าอี้นายกฯ

สำหรับบุคคลที่จะสนับสนุนให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลือกมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร พบว่า ส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 29.92 ระบุว่าเป็น นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 19.37 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น อันดับ 3 ร้อยละ 16.19 ระบุว่าเป็น นายบัญญัติ บรรทัดฐาน (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 4 ร้อยละ 9.52 ระบุว่าเป็น นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 7.86 ระบุว่าเป็น นายชัย ชิดชอบ (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 6.35 ระบุว่าเป็น วันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 7 ร้อยละ 6.19 ระบุว่าเป็น นายสุชาติ ตันเจริญ (พรรคพลังประชารัฐ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.30 ระบุว่าเป็น นายวิรัช รัตนเศรษฐ (พรรคพลังประชารัฐ) และร้อยละ 2.30 อื่น ๆ ได้แก่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พรรคอนาคตใหม่), นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์), นายปิยบุตร แสงกนกกุล (พรรคอนาคตใหม่), นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ (พรรคประชาธิปัตย์), นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย), นายนิยม ช่างพินิจ (พรรคเพื่อไทย), นายสมศักดิ์ เทพสุทิน (พรรคพลังประชารัฐ) และพลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย)

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนคิดว่าจะมี “งูเห่า” (ไม่ทำตามมติพรรค) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ อันดับ 1 ร้อยละ 43.10 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 29.13 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 27.86 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 4 ร้อยละ 27.14 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 24.92 ระบุว่าเป็น พรรคอนาคตใหม่ อันดับ 6 ร้อยละ 23.02 ระบุว่า ไม่มี “งูเห่า” ในพรรคใดเลย อันดับ 7 ร้อยละ 18.10 ระบุว่าเป็น พรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 8 ร้อยละ 17.70 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 9 ร้อยละ 17.46 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อชาติ, พรรคเศรษฐกิจใหม่ และพรรครวมพลังประชาชาติไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน อันดับ 10 ร้อยละ 17.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 11 ร้อยละ 5.63 ระบุว่า ไม่แน่ใจ/ไม่ระบุ/ไม่แสดงความคิดเห็น และอันดับ 12 ร้อยละ 0.48 ระบุว่าเป็น พรรคไทยศรีวิไลย์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง