โปรดเกล้าให้ '5ธ.ค.' เป็นวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ

โปรดเกล้าให้ '5ธ.ค.' เป็นวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ
22 พฤษภาคม 2562
6,079

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้วันที่ 5ธ.ค. เป็นวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา (๒๒ พ.ค.) ประกาศ เรื่อง การกำหนดวันสำคัญของชาติไทย

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

1_44

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง