พปชร.ลงพื้นที่ หวังเพิ่มผลผลิตและรายได้ ให้เกษตรกรและผู้พิการทั่วประเทศ

พปชร.ลงพื้นที่ หวังเพิ่มผลผลิตและรายได้ ให้เกษตรกรและผู้พิการทั่วประเทศ
19 พฤษภาคม 2562
2,808

คณะทำงานเพื่อฐานราก และคณะทำงานนโยบายเพื่อผู้พิการ พปชร. ดูงานการจัดการแปลงผลผลิตการเกษตร เตรียมแนวทางการขยายผล เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้เกษตรกรและผู้พิการทั่วประเทศ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ พร้อมคณะทำงานเพื่อฐานราก นายมนตรี จงวิเศษ นางชนิสรา ดาอ่อน คณะทำงานนโยบายเพื่อผู้พิการ นายพิทยา ศรีโกตะเพ็ชร นายสุทัศน์ เอมแย้ม และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเดินทางไปดูงานการจัดการเกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผักอินทรีย์เมืองธรรมเกษตรไร่ภูตะวันออแกรนิคฟาร์ม ที่หมู่บ้านหนองเม็ก อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีประธานกลุ่ม นางจำปา สุวะไกร ผู้จัดการการตลาด นายศุภชัย มิ่งขวัญ นาง บุษบา มิ่งขวัญ ผู้จัดการแผนการผลิตให้การต้อนรับ

โดยทางไร่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์จนได้รับมาตราฐาน ifoam และออร์แกนิคไทยแลนด์ตลอดจนสามารถขยายกลุ่มเครือข่ายและสร้างผลผลิตจนได้สูงสุด 1 ตันในทุก3วัน โดยทางกลุ่มได้เล่าถึงปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญคือ การนำการคำนวนต้นทุน การวางแผนการผลิต การจัดระบบการจัดการฟาร์ม การจดบันทึก และการรับรองมาตรฐานมาใช้ ซึ่งการจัดการที่เป็นระบบทำให้กลุ่มสามารถวางแผนการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิตและขยายการผลิตส่งขายลูกค้าในกรุงเทพได้อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีโรงเรือนกว่า 100 โรงเรือน โรงแพ็ค ห้องเย็น และรถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นของกลุ่มเครือข่ายเอง

หลังจากนั้นทางคณะได้เดินทางไปดูงานการจัดการการเกษตรของสมาคมคนตาบอดที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธิ์ุ โดยสมาคมได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และได้อบรมผู้พิการ 75 ครอบครัวให้สามารถผลิตผัก พริก เห็ด และ มะนาว ขาย โดยมีหลายผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ที่ราคาสูง เช่นเห็ดขอนขาวสามารถขายได้กิโลละ 120 บาท โดยปัจจุบันผลิตได้ 45000 ก้อนต่อเดือน และวางแผนขยายกำลังผลิตขึ้นไป 2 ล้านก้อนต่อปี สร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้พิการ โดยทางสมาคมวางแผนอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการทางสายตาและเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้พิการให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้ครอบครัวได้ โดยในภาคอีสานมีคนตาบอดกว่าแสนราย

ทั้งนี้คณะทำงานเพื่อฐานรากและคณะทำงานนโยบายเพื่อผู้พิการ อยู่ระหว่างการเตรียมการนำต้นแบบความสำเร็จในการจัดการการเกษตรของไร่ภูตะวันและศูนย์การเรียนรู้ยางตลาด มาขยายผลให้กับเกษตรและผู้พิการในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ด้วยการวางแผนการผลิตที่ดี การนำเทคโนโลยีและระบบจัดการมาปรับใช้อย่างเหมาะสมจะสามารถช่วยให้เกษตรกรและผู้พิการสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนมากขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง