'ในหลวง' เสด็จเปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค.นี้

'ในหลวง' เสด็จเปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค.นี้

"ในหลวง" เสด็จเปิดประชุมรัฐสภา 24 พ.ค.นี้ ที่กระทรวงต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศการเปิดประชุมรัฐสภา ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป นั้น

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ส่วนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการในวันถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

946534