แบงก์ชาติมาเลย์ฯออกมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้

แบงก์ชาติมาเลย์ฯออกมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาดตราสารหนี้
17 พฤษภาคม 2562
4,553

ธนาคารกลางมาเลเซีย ประกาศมาตรการริเริ่มต่างๆ หลายมาตรการเมื่อวันพฤหัสบดี (16พ.ค) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสามารถในการเข้าถึงและเสริมสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ ตลอดจนตลาดปริวรรตเงินตรา

ธนาคารกลางมาเลเซีย ระบุว่า ธนาคารกลางจะเพิ่มปริมาณพันธบัตรที่ออกจำหน่ายมาแล้วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะกู้ยืมผ่านข้อตกลงซื้อคืนสำหรับกิจกรรมการกำกับดูแลตลาด

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ในการพัฒนาระบบประกันความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนนั้น ธนาคารกลางยังได้ร่วมมือกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย เบอร์ซา มาเลเซีย (ตลาดหลักทรัพย์กัวลาลัมเปอร์) และผู้มีบทบาทสำคัญในตลาด เพื่อสนับสนุนกลไกการส่งมอบสัญญาล่วงหน้าหลักทรัพย์รัฐบาลมาเลเซีย (เอ็มจีเอส) เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องและความสามารถในการเข้าถึงตลาดออนชอร์นั้น ขณะนี้ธนาคารบริหารทรัพย์สินและคัสโตเดียนทั่วโลก สามารถประกันความเสี่ยงในนามของลูกค้าได้

ส่วนการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับผู้เข้าร่วมในโครงการประกันความเสี่ยงเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ขณะนี้นักลงทุนสถาบันจดทะเบียน สามารถทำสัญญาล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินริงกิตได้เกินกว่าข้อจำกัดในปัจจุบันที่ 25% ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติของธนาคารกลาง

ธนาคารกลางจะทำให้การทำธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน และกระบวนการด้านเอกสารมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนนักลงทุนในการเข้าถึงตลาดปริวรรตเงินตรา

นอกจากนี้ ธนาคารกลางจะส่งเสริมความสามารถในการกำกับดูแลตลาดของสำนักงานต่างชาติที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรับประกันการเข้าถึงตลาดสกุลเงินริงกิตได้อย่างเพียงพอด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: