ป.ป.ส.จ่ออนุญาตเอกชนปลูก 'กัญชง'

ป.ป.ส.จ่ออนุญาตเอกชนปลูก 'กัญชง'
16 พฤษภาคม 2562
5,494

ป.ป.ส. รับลูกดันกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เผยแปลงทดลอง 6 จังหวัดไม่มีปัญหาผลผลิตรั่วไหล จ่ออนุญาตเอกชนปลูกหลังผลวิจัยชัด เมล็ดสกัดน้ำมันโอเมก้า 6 เส้นใยส่งทอผ้า

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยถึงกรณีกระทรวงสาธารณสุขเร่งผลักดันให้พืชกัญชง หรือเฮมพ์เป็นพืชเศรษฐกิจว่า ขณะนี้พืชกัญชงยังอยู่ระหว่างการนำร่องปลูกในพื้นที่พัฒนาชาวเขาภาคเหนือและและภาคอีสานตอนบน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูกกัญชงสำหรับใช้ประโยชน์ทอเส้นใยผ้าในครัวเรือนและเชิงอุตสาหกรรม โดยอนุญาตให้ปลูกเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น ซึ่งการขออนุญาตปลูก ผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชง หรือเฮมพ์ (Hemp) ซึ่งสายพันธุ์กัญชงที่จะปลูกได้ต้องมีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol หรือ THC) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ำหนักแห้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด เบื้องต้นแปลงกัญชงที่ได้รับอนุญาตทดลองปลูกอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ยังไม่มีรายงานว่าเกิดปัญหาระหว่างการควบคุม นอกจากนี้ ยังมีผลการวิจัยที่ชัดเจนว่าพืชกัญชงที่ได้ทดลองปลูกสามารถนำเมล็ดเฮมพ์ (Seed Hemp) ไปสกัดน้ำมันโอเมกา 3 และโอเมกา 6 ซึ่งมีประโยชน์สูง สำหรับเส้นใยกัญชงที่นำไปใช้ทอผ้า

"กัญชงมีสาร Cannabidiol หรือ CBD สูง ในระหว่างนี้จึงยังไม่สามารถเสนอให้พืชกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้ แต่เงื่อนไขการทดลองปลูก 3 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 ธ.ค.63 ป.ป.ส.จะประชุมหารือถึงมาตรการปลูกกัญชง เพื่อเสนอให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าอาจจะอนุญาตให้บริษัทเอกชนขออนุญาตปลูกพืชกัญชงได้ เพื่อนำไปสกัดเป็นเวชสำอางค์ เสื้อผ้า แต่พืชกัญชงยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 " นายนิยมกล่าว

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขอนุญาตให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ทดลองปลูกกัญชงเพื่อการวิจัยในด้านเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการปลูกและสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนากระบวนการแปรรูปจากเส้นใย โดยจำกัดเขตทดลองปลูกใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่วาง อ.แม่ริม อ.สะเมิง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง อ.เวียงป่าเป้า อ.แม่สาย จ.น่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.นาหมื่น อ.สันติสุข อ.สองแคว จ.ตาก 1 อำเภอ คือ อ.พบพระ จ.เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ อ.หล่มเก่า อ.เขาค้อ และ จ.แม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ คือ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง