เศรษฐกิจ

พาณิชย์เตรียมจัดการประชุมข้าวนานาชาติ 27-29 พ.ค.นี้

กรมการค้าต่างประเทศ พร้อมจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ พร้อมร่วมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 จัดนิทรรศการ "เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มบารมี" ชูนวัตกรรมนำข้าวสู่ไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านการค้าและส่งออกข้าวของโลก

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงาน “การประชุมข้าวนานาชาติ Thailand Rice Convention ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พ.ค.2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ซึ่งถือเป็นงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศและ ข้าวไทย ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับคู่ค้า รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จากทั่วทุกทวีปให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยงาน Thailand Rice Convention 2019 จะมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ข้าวโลก แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคา การเจาะตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวและโอกาสของไทย การดูงานและทัศนศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนา (นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมงาน THAIFEX-World of Food 2019 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

"ที่สำคัญปีนี้ได้จัดนิทรรศการ ‘เฉลิมขวัญข้าวไทย ใต้ร่มพระบารมี’ พร้อมกิจกรรม TRC 2019 RICE Style โชว์พัฒนาการข้าวยุค 4.0 จะจัดขึ้นเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุม ระหว่างวันที่ 29-31 พ.ค. 2562 บริเวณชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย"

นายอดุลย โชตินิสากร์ อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การประชุมข้าวนานาชาติ TRC 2019 นี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Rice Style: ข้าวยุคใหม่…ไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต’ ซึ่งได้ต่อยอด ขยายผลจากแนวคิดหลักเดิม คือ ‘ข้าว + นวัตกรรม’ ที่ชูข้าวคุณภาพและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชื่อมต่อสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่จะให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยรับรู้ถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ความงาม วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง หรือสังคมผู้สูงอายุ พร้อมๆ ไปกับการประชาสัมพันธ์ความหลากหลายของพันธุ์ข้าว โดยเฉพาะข้าวคุณลักษณะพิเศษที่มีความโดดเด่นทั้งด้านรสชาติ คุณค่าทางโภชนาการและโภชนบำบัด ตลอดจนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า รัฐต้องมุ่งเน้นนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการผลิตให้ได้คุณภาพและตรงความต้องการของตลาด เพื่อให้ข้าวไทยแข่งขันได้ และครองความเป็นผู้นำในตลาดโลกอย่างยั่งยืนต่อไป ซ่างประเทศไทย เป็นผู้นำด้านการค้าและการส่งออกข้าวของโลก โดยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมายาวนานต่อเนื่องกว่า 3 ทศวรรษ และปัจจุบัน ไทยส่งออกข้าวไปยังกว่าทั่วทุกภูมิภาคของโลก มีส่วนแบ่ง ในตลาดประมาณร้อยละ 20-25 สร้างรายได้และนำเงินตราเข้าสู่ประเทศเฉลี่ยปีละกว่า 150,000 ล้านบาท