กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์
14 พฤษภาคม 2562
2,471

กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ สนับสนุนต่อยอดการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแก่ผู้มีคุณสมบัติ 3 กลุ่ม ตามที่กฎหมายประกาศ เพื่อใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาปรุงผสม

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านฯ ระดับเขตบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ในการจัดการอบรมทั้งเขตบริการสุขภาพ 12 เขต และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3 กลุ่ม ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ มีใบเวชกรรมไทย ตามมาตรา 33(1)(ค) จำนวนเป้าหมาย เขตสุขภาพละ 150 คน ส่วนกลาง จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน โดยจะจัดอบรมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยรายวิชา ดังต่อไปนี้ 1. กฎระเบียบ ข้อบังคับ การรายงานใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (ย.ส.5) และความรับผิดชอบทางกฎหมาย 2. การเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ 3. ความรู้พื้นฐานของพืชสมุนไพร 4. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (16 ตำรับ)  5. หลักการและแนวทางการปรุงยาเฉพาะราย

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อไป และขอให้ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านฯ ระดับเขตสุขภาพ ผ่านทางเว็บไซต์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง