โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ้นตำแหน่ง 6 ราย

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ้นตำแหน่ง 6 ราย
13 พฤษภาคม 2562
6,235

โปรดเกล้าฯ ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ้นตำแหน่ง 6 ราย

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นายวิฑูรย์ กมลนฤเมธ ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 ฝ่ายนายจ้าง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
2.นายภูวสิษฐ์ จันทเขต ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
3.นายเสนอ ทรัพย์เย็น ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานพ้นจากตำแหน่ง มีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า มีผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1.นางสาวพรทิพย์ แสนทวีสุข ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 2 ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561
2.นายสมบัติ น้อยหว้า ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561
3.นายอดิศร โพธิ์อ่าน ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ฝ่ายลูกจ้าง ขอลาออก จากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2562
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานทั้ง 3 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562
ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง