ศักยภาพอู่ตะเภาก่อนเป็นเมืองการบิน

ศักยภาพอู่ตะเภาก่อนเป็นเมืองการบิน
13 พฤษภาคม 2562
4,773

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งใน 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve)ที่เป็นเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรืออีอีซี

เป็นที่มาของเมกะโปรเจคนำไปสู่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก บนพื้นที่รวม 6,500 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินแห่งภูมิภาคและของโลก

ตามแผนจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติม ทางวิ่งที่ 2 (Runway 2) ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบิน ระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยาย ตัวของสนามบิน และเปิดพื้นที่ให้บริการใหม่ (Greenfield) ซึ่งภาครัฐจะมีการลงทุนก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (MRO) ระยะที่ 1 และศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo) ระยะที่ 1 ร่วมกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรการบิน ระยะที่ 1 ร่วมกับสถาบันการบินพลเรือน

ก่อนการพัฒนาต่างๆ จะเกิดขึ้นมาทำความรู้จักสนามบินอู่ตะเภาในปัจจุบันซึ่งพบว่ายังมีขีดความสามารถการให้บริการไม่สูงมาก จึงเป็นโอกาสเหมาะที่จะมีการพัฒนาศักยภาพสนามบินแห่งนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง