สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จฯเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เสด็จฯเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
13 พฤษภาคม 2562
5,853

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 160 รูป/คน

ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 256๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จำนวน 160 รูป/คน และพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ การประกวดบรรยายธรรม และการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 256๒ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม 256๒
โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


ในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาประกาศยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 256๒ จำนวน ๑๖๐ รูป/คน แบ่งเป็น พระสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป ฆราวาส จำนวน ๖๑ คน และหน่วยงาน ๘ แห่ง เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ถวายรางวัลแก่พระเถระทั่วประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อาทิ นางสาวอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ผู้จัดละครเรื่องบุพเพสันนิวาส กรรมการผู้จัดการบริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น นางแองเจลิก้า มาเรีย ฮินเตอร์ไมเออร์ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาจากประเทศเยอรมนี นายกฤษฎา จ่างใจมนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนเจอร์กิฟ ๗๑๑ เข้ารับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา อีกด้วย


การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง