สธ.ร่วมมือแพทยสภา เปิดคลินิกแพทย์อาสาเฉพาะทาง 22 คลินิก ดูแลปชช. จ.เพชรบุรี

สธ.ร่วมมือแพทยสภา เปิดคลินิกแพทย์อาสาเฉพาะทาง 22 คลินิก ดูแลปชช. จ.เพชรบุรี
12 พฤษภาคม 2562
2,624

สธ.ร่วมมือแพทยสภา เปิดคลินิกแพทย์อาสาเฉพาะทาง 22 คลินิก ดูแลประชาชน จ.เพชรบุรี

วันที่ (12 พฤษภาคม 2562) ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" เป็นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 และในวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิธรรมภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7) ได้ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครั้งที่ 3 นำแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทันตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จิตอาสาจากโรงพยาบาลภาครัฐ มหาวิทยาลัย 4 เหล่าทัพ กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชนกว่า 500 คน ไปให้การรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่เจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไปจนถึงโรคซับซ้อนขั้นสูง ให้ได้รับบริการขั้นตอนเดียวในพื้นที่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป้าหมาย 10,000 คน ลดการรอคอยรักษา ลดการเดินทางไปรับการรักษาระดับทุติยภูมิและตติยภูมิในโรงเรียนแพทย์ โดยการบริการครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการนัดหมายล่วงหน้าในการทำผ่าตัด และบริการคลินิกต่าง ๆ สำหรับในวันงานประชาชนสามารถสอบถามเพื่อขอรับบริการได้ที่คลินิกเฉพาะทาง

การออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้ ประกอบด้วยคลินิกเฉพาะทาง 22 คลินิก และคลินิกกฎหมาย ให้บริการ 4 ด้านได้แก่ 1.การตรวจคัดกรองโรค เช่น การตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจเอกซเรย์ ตรวจวินิจฉัยลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ ตรวจคัดกรองภาวะเบาหวานที่จอตาและต้อหิน 2.การรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดรักษาตาต้อกระจก การผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม การผ่าตัดแก้ไขการได้ยิน การผ่าตัดส่องกล้อง การแจกแว่นตาให้ผู้สูงอายุ มอบรถเข็น ขาเทียม 3.การส่งเสริมสุขภาพประชาชน เช่น ให้ความรู้การออกกำลังกาย การป้องกันการเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง และ 4.การสนับสนุนบริการสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์สมุนไพร และกิจกรรมจิตอาสาอื่น ๆ

ทั้งนี้ โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ออกให้บริการประชาชนครั้งแรกในปี 2560 เป็นการจัดปีที่ 7 ของหลักสูตร และครั้งที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ดูแลรักษาประชาชนไปแล้ว 54,872 ราย โดยในปี 2560 จัดที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี จำนวน 14,510 ราย ครั้งที่ 2 จัดที่ รพ.อานันทมหิดล รพ.พระนารายณ์มหาราช และรพ.มะเร็งลพบุรี จำนวน 16,506 ราย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
  • 1/2
  • 2/2
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง