ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานประชาชน

ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ พระราชทานประชาชน
8 พฤษภาคม 2562
3,717

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระสงฆ์และพระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศ ในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธาน นำ คณะพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

ในการนี้ หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนที่สนใจ ให้ทำหนังสือเรียน เลขาธิการพระราชวัง ส่งไปที่ กองกลาง กรมบังคับการ สำนักพระราชวัง ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร(10200) หรือโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-2243333

9828952116534

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง