สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 33 ปี ศพส.วาสนะเวศม์

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 33 ปี ศพส.วาสนะเวศม์
8 พฤษภาคม 2562
1,890

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 33 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (8 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 33 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ และทรงเป็นประธานไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ปีที่ 33 โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จฯ

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 53 ไร่ ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 (วาสนมหาเถระ) ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ที่ร่วมแรงร่วมใจ ในการก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กับกรมประชาสงเคราะห์ ในสมัยนั้น เมื่อ พ.ศ. 2530 อันเป็นชาติภูมิของพระองค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ และมีพิธีเปิดในวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จเป็นองค์ประธาน และเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) โปรดประทานนามว่า "วาสนะเวศม์” แปลว่า "ที่อยู่ของผู้มีบุญ” ซึ่งในปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งดังสมเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 (วาสนมหาเถระ) ที่ทรงตั้งปณิธานรับศูนย์พัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์ โดยมีภารกิจงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศงานสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 2) ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา 3) ศูนย์เรียนรู้ 4) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุแบบสถาบัน 5) ศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน 6) ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและส่งต่อ

พลเอก อนันตพร กล่าวต่อไปว่า การจัดงานบำเพ็ญกุศล จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช วาสนมหาเถระ สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 ซึ่งในปีนี้ประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป การไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อนำเข้าธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ซึ่งจะได้รับความอนุเคราะห์จากศิษยานุศิษย์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 18 วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาที่สละทุนทรัพย์ในการไถ่ชีวิตโค กระบือ และการจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุในศูนย์ฯ ปัจจุบันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ สังกัด ผส. มีภารกิจเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ และพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (ศูนย์ต้นแบบ) เพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ปัจจุบันมีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะทั้งสิ้น จำนวน 200 คน เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 70 คน พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง 100 คน และช่วยเหลือตนเองได้ดี 30 คน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: