ขอนแก่นปล่อย187ผู้ต้องขังได้อภัยโทษ จะทำความดีถวายในหลวง

ขอนแก่นปล่อย187ผู้ต้องขังได้อภัยโทษ จะทำความดีถวายในหลวง
8 พฤษภาคม 2562
5,114

เรือนจำกลางขอนแก่น ปล่อยตัว187ผู้ต้องขังผ่านการพิจารณาพรฎ.พระราชทานอภัยโทษ บางรายเผยพร้อมกลับตัวกลับใจทำความดีถวายในหลวง มีญาติมารอรับกลับบ้านแน่น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 พ.ค.62 ที่เรือนจำกลาง จ.ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจาก 11 หน่วยงาน เดินทางร่วมปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการพิจารณาปล่อยตัวในรอบแรก 187 คน เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษ ปล่อยตัว นอกจากนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ทีคดีความผิดเล็กน้อย ผู้เจ็บป่วย พิการหรือทุพพลภาพ ผู้มีอายุไม่ถึง 20 ปี และคนชรา

สำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวคือ ผู้ต้องกักขังผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน1รวมถึงผู้พิการผู้ที่เป็นโรคร้ายแรงและชราภาพเป็นต้นและกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์

2_47

นอกเหนือจากกลุ่มแรกโดยจะได้รับการลดโทษ ในอัตราส่วนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับฐานความผิดทั้งนี้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปโดยระบุให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ ในระหว่างที่ผู้ต้องราชทัณฑ์ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในเรือนจำทัณฑสถานนั้นกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนองค์กร จะร่วมกันเตรียมความพร้อมปล่อยตัวก่อนปล่อยให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ทางการให้การศึกษาอบรมพัฒนาจิตใจการฝึกทักษะอาชีพและการแนะแนวการประกอบอาชีพอีกทั้งยังได้ร่วมกับเครือข่ายภาคสังคมติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้พ้นโทษโดยหวังว่าสังคมตลอดจนผู้ประกอบการหรือห้างร้านบริษัทต่างๆจะให้โอกาสผู้พ้นโทษเข้าทำงานรวมทั้งให้กำลังใจและเปิดใจยอมรับผู้กล่าวพาดให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมอีกครั้ง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำทั้งหมดกว่า 4,500 คน ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา 3,500 คน ในส่วนนี้คือผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการลดโทษ ในส่วนของผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนั้นมีจำนวนกว่า 200 คน โดยในกลุ่มที่ผ่านการอภัยโทษนั้นต้องผ่านการอบรม ในโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ที่จะอบรมให้รู้จักการดำรงชีวิต เพราะหลายคนต้องโทษเป็นระยะเวลานาน จึงต้องมีการปรับตัว เตรียมความพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตในสังคม

“หลังผู้ต้องราชทัณฑ์ออกจากเรือนจำแล้ว ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ดูแล เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับโอกาสได้กลับตัวเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้ทางสำนักงานจัดหางานได้นำจ๊อบบ๊อค หรือ ตู้งาน มาให้บริการผู้พ้นโทษ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้หางานทันทีที่เดินออกจากเรือนจำ เพื่อให้ได้หาตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้ทันที โดยหวังว่าจะมีชีวิตที่ดี และได้รับการยอมรับจากสังคมหลังพ้นโทษไปแล้ว” นายสมศักดิ์ กล่าว

ผู้ต้องราชทัณฑ์ รายหนึ่ง กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับการอภัยโทษ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สัญญาว่าจะทำความดี เป้นคนดีของครอบครัว สังคม และขอทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 ให้สมกับที่พระองค์ท่านให้โอกาสกลับมาใช้ชีวิตใหม่แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง