รัฐแปลง 65 คำสั่งคสช.เป็นกฎหมาย

รัฐแปลง 65 คำสั่งคสช.เป็นกฎหมาย
7 พฤษภาคม 2562
5,555

"วิษณุ" เผยจ่อออก "คำสั่งหัวหน้าคสช." ยกเลิก "ม.44" ที่เคยประกาศ 68 ฉบับ ระบุอีก 65 ฉบับ จะปรับเป็น "พ.ร.บ." อยู่ต่อไปจนรัฐบาลหน้า

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 เวลา 16.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ในที่ประชุมมีการรายงานผลดำเนินการที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมถึงมีการสรุปการออกกฎหมายของ คสช.และครม.ที่ผ่านมาเกือบ 5 ปี โดยในส่วนของ คสช.มีทั้งสิ้น 456 ฉบับ แบ่งเป็น ประกาศ คสช. ที่ออกมาก่อนจะมีรัฐบาล 132 ฉบับ คำสั่ง คสช. 166 ฉบับ และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ออกโดยใช้อำนาจมาตรา 44 จำนวน 158 ฉบับ ยกเลิกไปแล้ว 74 ฉบับ, สิ้นผลไปในตัวเองเมื่อเสร็จภารกิจ 133 ฉบับ และจะสิ้นผลไปโดยอัตโนมัติเมื่อ คสช.พ้นตำแหน่ง 39 ฉบับ เหลือ 210 ฉบับ โดยจะมีการใช้มาตรา 44 ออกคำสั่งหัวหน้า คสช.ยกเลิก 68 ฉบับ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างร่างคำสั่งหัวหน้า คสช. และจะมีบางคำสั่งให้บางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้ กระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างทำกฎหมายใหม่ของตัวเองเพื่อทดแทนและยกเลิกไปในตัว 77 ฉบับ

“จะเหลือ 65 ฉบับ ที่จะอยู่ต่อไปจนรัฐบาลหน้า เพราะมีความจำเป็นต้องคงไว้ ซึ่งหน่วยงานขอให้คงไว้ เช่น เรื่องไอยูยู การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ICAO โดยมีการให้คำแนะนำให้ถ่ายโอนไปเป็น พ.ร.บ.ปกติ แต่หากรัฐบาลหน้าอยากจะยกเลิกหรือแก้ไขสามารถดำเนินการได้” นายวิษณุ กล่าว

รองนายกฯ กล่าวว่า ในส่วนของ ครม.ที่เสนอกฎหมายให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ออกเป็น พ.ร.บ.นั้น มีจำนวน 456 ฉบับเช่นกัน โดยมีกฎหมายที่สำคัญ อาทิ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล กฎหมายจัดตั้งกรมท่าอากาศยาน พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กฎหมายจัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง