เรียงร้อยเมล็ดข้าวเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10

เรียงร้อยเมล็ดข้าวเป็นพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10
6 พฤษภาคม 2562 | โดย ประทีป นันทะผาบ
3,137

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ เรียงเมล็ดข้าวเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 6 พ.ค.62 ที่ตลาดเกษตรกร ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้จัดนิทรรศการข้าวของพ่อศิลปะการเรียงเมล็ดข้าวเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนชาวจังหวัดลำปางร่วมกันเรียงเมล็ดข้าวเป็นพระบรมรูปฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อันเป็นมหามงคลยิ่งของประเทศชาติ และประชาชนคนไทย

9815794337885

นายอนุชา ยาอิ เกษตรจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางร่วมกับศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี ได้จัดนิทรรศการศิลปะการเรียงเมล็ดข้าวเป็นพระบรมรูปฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงขอเชิญชวน ประชาชนชาวจังหงวัดลำปางร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวที่ตลาดเกษตรกรแห่งนี้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งอยู่ภายใต้คำว่า”เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

9815794310680

นางโสพิณ ศิริคำน้อยอาจารย์กลุ่มสาระสังคม ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนลำปางกัลยาณี กล่าวว่า ใน นามศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี เราได้มาจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางซึ่งการกิจกรรมข้าวของพ่อในการจัดศิลปะการเรียงเมล็ดข้าวมาจะจัดให้ประชาชนชาวลำปางได้รับรู้และมีส่วนร่วม สำหรับศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณได้น้อมนำเอาปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเรื่องของความซื่อสัตว์ความรับผิดชอบเรื่องจิตอาสานอกจากนั้นเรามีเรื่องของพันธกิจ 5 ด้านส่งเสริมให้เยาวชนมีประสกในสังคม ได้แก่ สถาบันศาสนาและพระสถาบันพระมหากษัตรย์ ให้สืบสวนคงอยู่ต่อไป

9815794205358

ด้านนายโสฬส กันทะวัง ตัวแทนศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชั้น ม.4 นักเรียนต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ ตามโครงการคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ปี กล่าวว่า รู้สึกปลาบปลื้มและยินดีหาที่สุดไม่ได้ที่ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวกับสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางและศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนลำปางกัลยาณี โดยกิจดกรรมมีการเรียงเมล็ดข้าวเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

9815794450582

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง