โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 'บิ๊กดาต้า'

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ 'บิ๊กดาต้า'
3 พฤษภาคม 2562
5,872

ตามแผนปฎิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECI ส่วนหนึ่งระบุถึงการพัฒนาData Center

เพื่อรองรับความต้องการใช้งานด้านข้อมูลเช่น การทำ Digital Government ซึ่งหากสามารถจัดหาสถานที่และอุปกรณ์ให้ทุกหน่วยงานของรัฐใช้ศูนย์ข้อมูลร่วมกันได้ จะทำให้รัฐสามารถประหยัดงบประมาณการลงทุน และบูรณาการข้อมูลระหว่างกัน 

นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการจัดทำและวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นการยกระดับประสิทธิภาพ และคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น การทำ Smart Logistic ที่ท่าเรือ สนามบิน สถานีรถไฟ ซึ่งการทำ Data Center เพื่อใช้งานร่วมกันนี้จะลดภาระการลงทุนด้านดิจิทัลของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  

ทั้งนี้ นิยามของ Big Data ตามโครงการสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้า ประจำปี 2560 คาดการณ์ปี 2561-2562 จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ระบุว่า เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมไอที ที่ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับดาต้าที่มีปริมาณมหาศาล เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความหลากหลาย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง