ร.10 พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยใน จ.ขอนแก่น

ร.10 พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยใน จ.ขอนแก่น
27 เมษายน 2562
3,720

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย

วันนี้ (27 เมษายน 2562) เวลา 10.15 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนสีชมพูวิทยา เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 571 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสีชมพู และอำเภอชนบท ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุวาตภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ และพูดคุยให้กำลังใจ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุด

จังหวัดขอนแก่น แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ 199 ตำบล 2331 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบจากการเกิดความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมพื้นที่ทำให้เกิดอากาศแปรปวนเกิดฝนตก พายุฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้เกิดเหตุวาตภัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบัน ทำให้ทรัพย์สินและบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย ใน 23 อำเภอ 82 ตำบล 345 หมู่บ้าน ราษฎรเสียชีวิต 1 ราย • 1/13
 • 2/13
 • 3/13
 • 4/13
 • 5/13
 • 6/13
 • 7/13
 • 8/13
 • 9/13
 • 10/13
 • 11/13
 • 12/13
 • 13/13
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง