ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับประเทศฝรั่งเศส
26 เมษายน 2562
27,364

เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ในสาขาวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโบราณคดีหรือสาขาบริหารธุรกิจ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ความสัมพันธ์ ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับประเทศฝรั่งเศสและเพื่อเป็นการขอบคุณประเทศฝรั่งเศสสำหรับความช่วยเหลือด้านต่างๆ ที่มีต่อประเทศไทย มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ ฯพณฯ เอมมานูเอล มาครงประธานาธิบดีแห่ง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษา ของประเทศ ฝรั่งเศสในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการสอน รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษามีโอกาส ฝึกทักษะ วิชาชีพในประเทศ ฝรั่งเศส จุดแข็งของวิทยาลัยนานาชาติคือนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบัน อุดมศึกษาในประเทศฝรั่งเศส นอกเหนือจากการเรียนทางด้านทฤษฎีแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ และ เพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือ

เมื่อไม่นานมานี้ ผศ. ดร. สมพิศ ขัตติยพิกุล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้เดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศส เพื่อหารือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรที่ประเทศฝรั่งเศสและเยี่ยมนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่กำลังศึกษาหรือฝึกงานใน ประเทศฝรั่งเศส ดังต่อไปนี้

นักศึกษาฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศส

ในขณะนี้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรม (BBA in Hotel Management) กำลังฝึกงาน อยู่ที่โรงแรมต่าง ๆทั่วประเทศฝรั่งเศส ทั้งที่กรุงปารีส เมืองลียง และเมืองคานส์ หลักสูตรปริญญาบัณฑิต สาขาการจัดการ โรงแรม เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Vatel Hotel & Tourism Business School ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็น กลุ่มสถาบันการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ ทางด้านการจัดการการโรงแรมและการจัดการท่องเที่ยว ที่มีเครือข่ายกว่า 50 สถาบันทั่วโลก ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 9000 คนและมีศิษย์เก่ากว่า 35000 คน กลุ่มสถาบัน Vatel ได้รับรางวัลสถาบัน การศึกษา สาขาการจัดการการธุรกิจบริการยอดเยี่ยมในปี พ.ศ. 2559 เนื่องด้วยหลักสูตรของทาง Vatel มุ่งให้นักศึกษา มีความรู้ทางทฤษฎีด้านการจัดการและทักษะทางด้านการปฏิบัติ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องฝึกงานในทุกปีการศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาจะมีโอกาสได้ทางไปประเทศฝรั่งเศส และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Marco Polo ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างสถาบัน Vatel ที่มีอยู่ทั่วโลก

cats1

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติที่ Rennes School of Business

ในขณะนี้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด การจัดงาน และกิจกรรมสันทนาการ (BBA in Event and Leisure Marketing) ชั้นปีที่ 4 กำลังศึกษาที่เมืองแรนส์ แคว้นบริตานี ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Rennes School of Business ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ นักศึกษาจำนวน เกินกว่าครึ่ง และคณาจารย์กว่าร้อยละ 90 เป็นชาวต่างชาติ

cats2

โครงการศึกษาภาคฤดูร้อนที่ Paris School of Business (PSB)

ในเดือน กรกฎาคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิชาปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (BBA in Luxury Brand Management) จะเดินทางไปศึกษาหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่ Paris School of Business เป็นระยะเวลาสองสัปดาห์ หลักสูตรปริญญาบัณฑิตสาขาการจัดการตราสินค้าหรูหรานี้เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่วิทยาลัยนานาชาติมีความร่วมมือกับ Paris School of Business นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะมีได้เดินทางไปศึกษาที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะเวลา 7 เดือน PSB เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการจัดการที่เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และความเป็นนานาชาติ

cats3

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ในใจกลางกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในย่านสร้างสรรค์ นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบดิจิทัล (BFA Digital Communication Design) ที่เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University ประเทศอังกฤษวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งอยู่ที่อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ในใจกลางกรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในย่านสร้างสรรค์ นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติยังมีหลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาการออกแบบดิจิทัล (BFA Digital Communication Design) ที่เป็นหลักสูตรสองปริญญาที่มีความร่วมมือกับ Birmingham City University ประเทศอังกฤษ 

ช่วงเวลาที่รับสมัครสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่วิทยาลัยนานาชาติ เริ่มเรียนปลายเดือนสิงหาคม 2562 เป็นดังนี้

รอบที่ 3: 1-29 พฤษภาคม 2562

รอบที่ 4: 3 มิถุนายน- 17 กรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์: 02 639 7521-3

อีเมลล์: suicfaculty@gmail.com

www.suic.su.ac.th

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: