น่าตกใจ! เอกสารแค่ 8 แผ่น สัญญาค่าโง่ 'โฮปเวลล์'

น่าตกใจ! เอกสารแค่ 8 แผ่น สัญญาค่าโง่ 'โฮปเวลล์'

น่าตกใจ! เอกสารแค่ 8 แผ่น สัญญาค่าโง่ "โฮปเวลล์"