'เอ็นพีซี' มั่นใจพันธมิตร ชิงท่าเรือแหลมฉบังเฟส3

'เอ็นพีซี' มั่นใจพันธมิตร ชิงท่าเรือแหลมฉบังเฟส3
22 เมษายน 2562
2,315

กิจการร่วมค้าเอ็นพีซี ร้อง "กกท." พิจารณาซอง 3-4 ประมูลแหลมฉบัง ยึดเจตนารมณ์ข้อเสนอชิงท่าเรือ แนะให้ความสำคัญข้อเทคนิค-แผนลงทุน มั่นใจศักยภาพพันธมิตร พร้อมข้อเสนอการเงินที่ดี

รายงานข่าวจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ระบุว่า กิจการร่วมค้าเอ็นซีพีได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ท่าเทียบเรือ F) ลงวันที่ 10 เม.ย.2562 โดยระบุถึงการพิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเอกสารการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal) รวมทั้งกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีได้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมลงทุนออกแบบ ก่อสร้างให้บริการ และซ่อมบำรุงรักษาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูล
ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าเอ็นพีซีระบุในหนังสือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารการคัดเลือกเอกชนฯ และเป็นผู้มีความสามารถในการพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและก่อประโยชน์สูงสุดต่อการท่าเรือและประเทศได้

นอกจากนี้ กิจการร่วมค้าเอ็นพีซีเชื่อว่าข้อเสนอที่ได้ยื่นต่อ กทท.นั้นสามารถพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการเทคนิค การบริหารจัดการ และสร้างประโยชน์ตอบแทนสูงสุดให้แก่ กทท.ตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของ กทท.ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการคัดเลือกเอกชนฯ ทุกประการ ซึ่งข้อเสนอของกิจการร่วมค้าฯ เป็นข้อเสนอที่ดีพอที่กิจการร่วมค้าเอ็นพีซีจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมลงทุนกับ กทท.เป็นระยะเวลา 35 ปีได้

รวมทั้งเพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอของเอกชนแต่ละรายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยตามที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารประมูล โดยพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณตู้สินค้า รวมถึงเป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับการจัดการท่าเรือแหลมฉบังให้รองรับการขยายตัวของปริมาณตู้สินค้า

ทั้งนี้ การพิจารณาข้อเสนอของเอกชนซองที่ 3 ว่าด้วยข้อเสนอด้านเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการ และซองที่ 4 ว่าด้วยข้อเสนอด้านผลประโยชน์ตอบแทนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะข้อเสนอ 2 ส่วนนี้เป็นข้อเสนอที่สำคัญและสามารถชี้ขาดผลการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการนี้ได้

อีกทั้งยังเป็นส่วนที่สามารถแสดงให้เห็นว่าเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอจะสามารถพัฒนาโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของเอกสารการคัดเลือกเอกชนหรือไม่ ดังนั้น คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนฯ ควรถือเอาซองที่ 3 และซองที่ 4 เป็นข้อเสนออันเป็นสาระสำคัญที่จะนำมาพิจารณาตัดสินและคัดเลือกเอกชน ซึ่งได้เสนอเทคนิคและแผนการลงทุนที่ดีกว่า รวมถึงเสนอให้ยึดผลประโยชน์ต่อ กทท.ที่มากกว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมลงทุนกับ กทท.ในโครงการนี้ 35 ปี

โดยหนังสือฉบับนี้ กิจการร่วมค้าเอ็นพีซี จึงขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาข้อเสนอกิจการร่วมค้าเอ็นพีซี ตามเจตนารมณ์ของเอกสารการคัดเลือกเอกชน และผลประโยชน์ต่อประเทศเป็นสำคัญ โดยขอให้ กทท.พิจารณาเอกสารการคัดเลือกเอกชนและตีความการพิจารณาซองที่ 2 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ให้ความสำคัญกับข้อผิดพลาดที่ไม่ใช่สาระสำคัญไปเพื่อให้สามารถดำเนินการพิจารณาซองที่ 3 และซองที่ 4 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของโครงการฯ นี้ต่อไปได้

รายงานข่าวระบุว่า กิจการร่วมค้าเอ็นพีซีมีความมั่นใจว่าจะชนะการประมูลท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 หลังจากได้ศึกษาโครงการนี้มาเป็นเวลา 2 ปี โดยเชื่อว่าพันธมิตรที่เข้าร่วมจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำการตลาด เพื่อดึงสายการเดินเรือมาใช้บริการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและพันธมิตร โดยมั่นใจว่าจะเป็นผู้เสนอผลตอบแทนสัมปทานที่เหมาะสม

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา กทท.กำหนดประกาศผู้ชนะการประมูลในวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา แต่มีความล่าช้า โดยมีการเรียกผู้ยื่นซองไปให้ข้อมูลเพิ่มถึง 2 ครั้งและคาดว่าจะพิจารณาผลซองที่ 2 ในวันที่ 23 เม.ย.นี้ ในขณะที่ กกท.ออกมาระบุว่าจะเสนอรายชื่อผู้ชนะการประมูลให้กับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในวันที่ 29 เม.ย.นี้ ซึ่งแสดงว่า กทท.มีเวลาพิจารณาซองที่ 3 และซองที่ 4 เพียงไม่กี่วัน โดยทำให้มีการเรียกร้องให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags: