เศรษฐกิจอีสานยังไม่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังต่ำต่อเนื่อง 7 ไตรมาส

เศรษฐกิจอีสานยังไม่ดีขึ้น ความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังต่ำต่อเนื่อง 7 ไตรมาส
13 เมษายน 2562
7,156

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสาน ยังต่ำกว่าร้อยหรือยังไม่ดีขึ้น ต่อเนื่อง 7 ไตรมาส ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยังต่ำกว่าครึ่ง

วันนี้ (12 เมษายน 2562) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 1/2562 ” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 1/2562 ยังต่ำกว่าร้อย และเป็นการต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 7 ไตรมาส และยังมีมุมมองที่จะแย่ลงต่อเล็กน้อยในไตรมาส 2/2562 เนื่องจากครัวเรือนอีสานส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเกษตรกรและกลุ่มอาชีพที่มีรายได้น้อยที่กำลังเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นลักษณะแข็งบนอ่อนล่าง ราคาสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่สูง และมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและคำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 1/2562 และประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2562 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,105 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
เอกสารประกอบ:
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง