ประเดิมวันแรกช่วงสงกรานต์ ติด 'อีเอ็ม' คุมเมาขับ 20 ราย

ประเดิมวันแรกช่วงสงกรานต์ ติด 'อีเอ็ม' คุมเมาขับ 20 ราย
12 เมษายน 2562
3,909

ประเดิมเทศกาลสงกรานต์วันแรก ศาลสั่งคุมประพฤติ 563 คดี ติด 20 ราย ห้ามออกนอกบ้านหลังสี่ทุ่ม 7-15 วัน มหาสารคามแชมป์เมาขับอันดับหนึ่ง กทม.ตามติดมาเป็นที่ 2

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยถึงสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ วันแรกในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่มีการควบคุมเข้มงวด (11 เม.ย.) มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติทั่วประเทศ จำนวน 563 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน 410 คดี คิดเป็นร้อยละ 72.82 คดีขับเสพ จำนวน 147 คดี คิดเป็นร้อยละ 26.11 คดีขับรถประมาท จำนวน 6 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.07 จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 56 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 55 คดี และจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คดี

ส่วนการดำเนินการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวกับผู้กระทำผิด มีจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 18 ราย คดีขับเสพ 2 ราย ส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) หากศาลมีคำสั่งใช้อุปกรณ์ดังกล่าวแล้วสามารถดำเนินการได้ทันที
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมคุมประพฤติ มีมาตรการเข้มสำหรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ภายใต้คำสั่งศาล ซึ่งนอกจากการรายงานตัวต่อพนักงาน

คุมประพฤติแล้วต้องทำงานบริการสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การช่วยอำนวยความสะดวก ณ จุดตรวจค้น จุดบริการประชาชน ด่านชุมชน การเป็นอาสาจราจร ตลอดจนบริการช่วยเหลือประชาชน คนชรา คนพิการ ที่มีกระเป๋าสัมภาระในการเดินทางกลับภูมิลำเนา สำหรับมาตรการกับผู้กระทำผิดซ้ำ กรมคุมประพฤติจะดำเนินการคัดกรองตามแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากพบว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดสุราจะส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการเพื่อรับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับตามสถานพยาบาล ภายใต้โครงการ “บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับ ผิดซ้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง