ทย.พร้อมรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์กว่า 4 แสนคน

ทย.พร้อมรับผู้โดยสารช่วงสงกรานต์กว่า 4 แสนคน
8 เมษายน 2562
4,045

กรมท่าอากาศยาน คาดปริมาณการจราจรทางอากาศ ของท่าอากาศยานในสังกัดทั้ง 25 แห่งที่เปิดให้บริการ ในช่วงสงกรานต์ 2562 (ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.62) คาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 404,773 คน

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ในเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งเป็นช่วงประเพณีที่สำคัญของไทย คือ เทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนและชาวต่างชาติเดินทางเป็นจำนวนมาก ในส่วนของ ทย. การคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารของท่าอากาศยาน ทย. (25 เเห่ง) รวมทั้งสิ้นประมาณ 404,773 คน จากเดิม 380,899 คน โดยเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 365,891 คน จากเดิม 347,423 คน และผู้โดยสารระหว่างประเทศ 38,882 คน จากเดิม 33,476 คน คิดจากจำนวนเที่ยวบิน 2,223 เที่ยว จากเดิม 2,227 เที่ยว ทั้งนี้เป็นเที่ยวบินพิเศษ จำนวน 36 เที่ยวบิน ไป/กลับ เฉพาะช่วงเทศกาลฯ หากเมื่อเทียบปี 2561 จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้โดยสารปี 2562 ที่ได้ประมาณการข้างต้น เพิ่มขึ้น 23,874 คน คิดเป็นร้อยละ 6.26 ในขณะที่จำนวนเที่ยวบินลดลง 3 เที่ยว คิดเป็นร้อยละ 0.1 (อาจเป็นกรณีเกิดจากการปรับเปลี่ยนแบบอากาศยานด้วย)

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานที่มีสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารสูงสุดเรียง 5 ลำดับ คือ

1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก มีจำนวนผู้โดยสาร 15,385 คน จากเดิม 11,201 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 37
2) ท่าอากาศยานขอนแก่น มีจำนวนผู้โดยสาร 53,151 คน จากเดิม 39,002 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 36
3) ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด มีจำนวนผู้โดยสาร 10,836 คน จากเดิม 8,549 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 27
4) ท่าอากาศยานเลย มีจำนวนผู้โดยสาร 6,990 คน จากเดิม 5,915 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 18
5) ท่าอากาศยานอุดรธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 59,461 คน จากเดิม 52,094 คน คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14

สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ คาดการณ์ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี มีจำนวนผู้โดยสาร 3,118 คน จากเดิม 2,893 คน คิดเป็น สัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.77 ในขณะที่ ท่าอากาศยานกระบี่ มีจำนวนผู้โดยสาร 29,447 คน จากเดิม 30,583 คน คิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 3.71 สำหรับ ท่าอากาศยานหัวหิน มีจำนวนผู้โดยสาร 2,117 คน (ปี 2561 ไม่มีเที่ยวบิน)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง