'จุฬางกูร' ส่ง 'วุฒิภูมิ' นั่งบอร์ดนกแอร์

'จุฬางกูร' ส่ง 'วุฒิภูมิ' นั่งบอร์ดนกแอร์
4 เมษายน 2562
2,984

NOK แจ้งตลท. แต่งตั้ง "วุฒิภูมิ จุฬางกูร" ดำรงตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนเป็นต้นไป

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติแต่งตั้ง นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร เข้าดํารงตำแหน่งกรรมการ แทนนายปิยะ ยอดมณี ที่ได้ลาออกไป

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไปสำหรับนายวุฒิภูมิ เป็นบุตรของนางหทัยรัตน์ จุฬางกูร ผู้ถือหุ้นใหญ่ NOK นอกจากนี้ ยังถือหุ้นใน บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (AIRA) จำนวน 165,000,000 หุ้น หรือ 2.61% และบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SE-ED) จำนวน 51,550,512 หุ้น หรือ 13.15% รวมถึงยังดำรงตำแหน่งกรรมการใน AIRA และ SE-ED ด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง