“วีซ่า” เผยคนไืทย78%เข้าสู่สังคมไร้เงินสด

“วีซ่า” เผยคนไืทย78%เข้าสู่สังคมไร้เงินสด

วีซ่า มุ่งพัฒนานวัตกรรมบริการการชำระเงิน หลังภาครัฐและเอกชนเร่งผลักดันระบบชำระเงินผ่าน”อีเพย์เม้นท์” ล่าสุดเผยผลสำรวจทัศนคติของผู้บริโภคพบ 78% พยายามทำธุรกิจผ่านช่องทางดิจทัลเพียงอย่างเดียว คาดในอนาคตคนไทยพัฒนาเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้เร็วสุดใน 3 ปี

นายสุริยพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2562 นี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการการชำระเงิน รวมถึงการมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการชำระเงินที่เชื่อถือได้และมีความปลอดภัยมากที่สุดโดยจะเป็นการช่วยให้ผู้บริโภคและเศรษฐกิจมีอัตราการเติบโตได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันเชื่อว่าคนไทยมีความเชื่อมั่นและใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมของภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันผลักดันระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเพย์เม้นท์ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดบริษัทได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องทัศนคติการชำระเงินของผู้บริโภคในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาก 8 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เวียดนาม และ ไทย กว่า 4,000 คน รวมถึงกลุ่มคนวัยทำงานจำนวน 500 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-65 ปี ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและมีรายได้ขั้นต่ำที่ 15,000 บาทเป็นต้นไป โดยพบว่า 4 ใน 5 ของคนไทย หรือประมาณ 78% มีความพยายามในการใช้เงินผ่านช่องทางดิจิทัลเพียงอย่างเดียว เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้กว่า 57% ผู้บริโภคชาวไทยนิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น บัตรเดบิต บัตรเครดิต แอปพลิเคชั่นการชำระเงินบนสมาร์ทโฟน และคิวอาร์โค้ต ขณะที่ผู้บริโภคที่นิยมใช้เงินสดในการทำธุรกรรมทางการเงินมีเพียง 43% นอกจากนี้ยังพบอีกว่า 2 ใน 5 ของคนไทย หรือ 42% มีการพกเงินสดน้อยลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มากกว่าผลสำรวจในปี 2560 ที่ผ่านมาที่มีการพกเงินสดเพียง 26% โดยเหตุผลหลักที่ผู้บริโภคพกเงินสดน้อยลงมาจากความไม่ปลอดภัยในการพกพาเงินสด หรือคิดเป็น 65% การชำระเงินผ่านระบบดิจิทัลที่มากขึ้น 65% และความไม่สะดวกในการใช้เงินสด 39%

นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบอีกว่า สำหรับคนที่พยายามใช้เงินผ่านช่องทางดิจิทัลกว่า 60% สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้หนึ่งวันโดยไม่ต้องใช้เงินสด และมีจำนวนถึง 45% ที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดเลยได้นานกว่า 3 วัน อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมบริษัทเชื่อว่ามีคนไทยจำนวนมากขึ้นที่แสดงความมั่นใจว่าไทยจะพัฒนาเป็นสังคมไร้เงินสดได้ในอนาคต ซึ่งกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 29% มีความมั่นใจว่าไทยจะสามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้ภายใน 3 ปี และ 39% เชื่อว่าภายใน 4-7 ปีจะมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด และกว่า 6% เห็นว่าจะต้องใช้เวลามากกว่า 15 ปี เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด