ขนส่งฯ ร่วมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะฝุ่นละออง PM2.5

ขนส่งฯ ร่วมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะฝุ่นละออง PM2.5
3 เมษายน 2562
3,228

กรมการขนส่งทางบก ร่วมดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาภาวะฝุ่นละออง PM2.5ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด เข้มงวดตรวจจับควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน และอุตรดิตถ์ กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือบูรณาการการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 อย่างเต็มกำลัง โดยในส่วนของกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการสุ่มตรวจและควบคุมรถโดยสารและรถบรรทุกที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การตรวจควันดำต้องไม่เกินร้อยละ 45 หากเกินดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 5,000 บาท พ่น "ห้ามใช้" โดยจะไม่สามารถใช้งานรถได้จนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อยและนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง ส่วนรถที่มีค่าควันดำระหว่างร้อยละ 30 45 ให้ออกใบเตือนเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขให้ค่าควันดำลดลง และขอความร่วมมือองค์กรด้านการขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสาร รวมถึงประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น การขับรถโดยใช้ความเร็วที่เหมาะสม เปิดไฟหน้ารถเมื่อต้องขับขี่ในพื้นที่ที่มีทัศนวิสัยต่ำจากหมอกควัน เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็น ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด ร่วมประชาสัมพันธ์มาตรการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน จนกว่าสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และหมอกควันจะคลี่คลาย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมกรณีที่เครื่องบินไม่สามารถบินได้เนื่องจากสภาพปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางการเดินรถจากจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดข้างเคียง ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถมีทางเลือกในการเดินทาง เช่น เส้นทางรถโดยสารประจำทางระหว่าง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เป็นต้น โดยได้กำชับการให้บริการรถโดยสารสาธารณะเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานและสถานีขนส่งผู้โดยสารให้เดินรถตามเวลาเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในการเดินทางของพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ หากประชาชนพบรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะควันดำ สามารถบันทึกภาพและรายละเอียดหมายเลขทะเบียนรถที่ชัดเจน แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง หากผลการตรวจสอบพบว่ารถมีควันดำตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งมาจริงจะถูกดำเนินการตามกฎหมายทันที รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง