สานฝันห้องเรียนกีฬา แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

สานฝันห้องเรียนกีฬา แหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
3 เมษายน 2562
3,424

สพฐ.จัดสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา นำนักเรียนใน 2 โครงการ 2,490 คน ร่วมทำกิจกรรม ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรม ศาสตร์พระราชา "สุรเชษฐ์" ย้ำชัดเดินหน้าโครงการมา 4 ปีประสบผลสำเร็จปั้นนักกีฬาเยาวชน มั่นใจโครงการไม่สะดุด

เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามกีฬากลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ พร้อมศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ดร.พีระ รัตนพิจิตร รักษาราชการรองเลขาธิการ กพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

9622789786329

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย สพฐ.ได้นำนโยบายของพล.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้นำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษามาสู่การปฏิบัติ โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2558 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระดับมัธยมศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการกีฬาซึ่งประสบความสำเร็จดี ดำเนินการใน 12 โรงเรียน มีนักเรียน 1,500 คน ต่อมานายกฯมีนโยบายให้ขยายผลออกไปทั่วทุกภูมิภาค จึงเกิดเป็นโครงการห้องเรียนกีฬา ดำเนินการใน 9 โรงเรียน นักเรียน 1,200 คน จนถึงปัจจุบันมีนักเรียนทั้ง 2 โครงการรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2,700 คน

9622789853988

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันการกีฬา เป็นกิจกรรมที่นำนักเรียนจากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬามาทำกิจกรรมร่วมกันจัดขึ้นต่อเนื่องมา 3 ปีใช้เวลาในช่วงปิดเทอม โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 นำนักเรียนและครูจำนวน 2,490 คน มาทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างวันที่ 1-5 เม.ย.2562 ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ ยังได้จัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เด็กและครู ได้รับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างมิตรภาพความสามัคคี และน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และปีนี้ยังมีความพิเศษด้วยปี 2562 ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียน ก็จะได้จัดกิจกรรมนำคณะครู นักเรียนไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อเรียนรู้วัฒนธรมเพื่อนบ้านอาเซียนด้วย

"โครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนชายภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬา ดำเนินการมา 4 ปี ประสบความสำเร็จและพัฒนาต่อเนื่อง โดยโครงการห้องเรียนกีฬาปีการศึกษา 2562 ได้เพิ่มประเภทกีฬาฟุตบอลหญิงด้วย ที่ผ่านมานักเรียนในโครงการได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ เช่น ฟุตบอล ฮอกกี้ ขณะที่ความก้าวหน้าทางการศึกษาเด็กโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ จะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ส่วนโครงการห้องเรียนกีฬา มีการทำข้อตกลงกับในการจัดสรรโควตาที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ด้วย ซึ่งผมมั่นใจว่าโครงการดังกล่าวจะมีความยั่งยืน เพราะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติกรอบการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการไว้แล้ว" พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง