'อดุลย์' ลุยแดนปลาดิบ พบปะผู้ฝึกงานเทคนิคไทย

'อดุลย์' ลุยแดนปลาดิบ พบปะผู้ฝึกงานเทคนิคไทย
29 มีนาคม 2562
3,034

"อดุลย์" พบปะผู้ฝึกงานเทคนิคไทย ดูงานต้นแบบความปลอดภัยใน สปก. และการจ้างงานวัยเก๋า สตรี คนพิการ ในญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เดินทางไปพบปะ ตรวจ ติดตาม และให้กำลังใจแรงงานไทยที่ไปฝึกงานด้านเทคนิคที่บริษัท Exedy Taiyo จำกัด ณ เมืองเนยากาวา จังหวัดโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการส่งแรงงานไทยไปฝึกงานฯ นั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้ และฝึกประสบการณ์ด้านทักษะทางเทคนิค และอื่นๆ จากประเทศญี่ปุ่น ให้สามารถนำความรู้ประสบการณ์จากการฝึกงานกลับมาปรับใช้เมื่อกลับมายังประเทศไทย ทั้งยังเป็นการยกระดับแรงงานไทยสู่สากล และเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศอีกด้วย สำหรับการส่งแรงงานไทยไปฝึกงานด้านเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น เป็นไปตามความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทย และประเทศญี่ปุ่น อันประกอบไปด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ แห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้ร่วมให้สัตยาบันในบันทึกความร่วมมือ
ว่าด้วยโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคร่วมกัน

รมว.แรงงาน ได้ไปเยี่ยมเยียน พร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยที่ฝึกงานด้านเทคนิค ณ บริษัท Exedy Taiyo จำกัด ซึ่งบริษัท Exedy Taiyo จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการ แมนวลคลัทช์ (คลัทช์สำหรับเกียร์ธรรมดา), ทอร์คคอนเวอร์เตอร์ (เครื่องแปลงกำลังหมุนสำหรับใช้สำหรับเกียร์อัตโนมัติ), เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง, และชุดคลัทช์สำหรับรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยการฝึกงานดังกล่าวจะทำให้แรงงานไทยได้นำประสบการจากการฝึกงานด้านเทคนิค กลับมาปรับใช้ พร้อมทั้งยกระดับภาคอุตสาหกรรมของไทยต่อไป

ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคนงานไทยที่ได้มีโอกาสมาฝึกปฏิบัติงานฯ ในครั้งนี้ พร้อมกับให้โอวาทว่า “ทุกคนเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นผู้แทนของประเทศไทย ขอให้ฝึกวินัยอย่างเข้มข้น มุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ อดออม พัฒนาทักษะด้านแรงงาน ด้านภาษา ปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา การพนันและอบายมุข เก็บเกี่ยววิชาความรู้และประสบการณ์ทำงานไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับไปยังประเทศไทย ตลอดจนวางแผนอนาคตข้างหน้าตลอดเวลา คาดเชื่อมั่นเป็นผู้จัดการในอนาคต”

นอกจากนี้ รมว.แรงงาน และคณะ ได้ศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม ระบบการจ้างงานผู้สูงอายุ การสนับสนุนการจ้างงานผู้หญิง (ไลน์ผลิตสำหรับผู้หญิง) การจ้างงานคนพิการซึ่งเป็นคนพิการทางสมองแต่สามารถทำงานได้ดีเท่ากับคนปกติ (Exedy Sun) การจัดสถานดูแลเด็กเล็ก (A Kiddy Land) ของบริษัท Exedy Taiyo จำกัด และจากนั้นยังได้เดินทางไปศึกษาดูงานสถานที่เรียนรู้สำหรับเด็กซึ่งเป็นบุตรของลูกจ้างในสถานประกอบการ (ChilDren’s Centres for Early Childhood Development) และการเรียนการสอนเรื่องความปลอดภัย/safety network ณ Neyagawa city โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองเนยากาว่าให้การต้อนรับ อีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: