กสทช.เร่งปิดดีลเรียกคืนคลื่น 2600

กสทช.เร่งปิดดีลเรียกคืนคลื่น 2600

อสมทชี้เหลือเวลาคิดอีก 90 วันรอหารือก่อนส่งคืน

กสทช.เปิดโต๊ะเจรจาอสมทเร่งถกความคืบหน้าเรียกคืนคลื่นความถี่ 2600 ชี้การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในการนำมาใช้ในกิจการโทรคมจำนวน 3 ชุด ด้านซีอีโออสมทอ้างระเบียบกสทช.เรื่องการเรียกคืนต้องพิจารณายังมีเวลาตอบกลับภาย 90 วัน ชี้ยังมีประเด็นร่างหลักเกณฑ์ในการเยียวยาขอคืนคลื่นความถี่ต้องดูให้รอบคอบ มองหลังเลือกตั้งทุกอย่างก็ต้องเดินหน้าตามเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มี.ค. เห็นชอบการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกะเฮิร์ตซ์ จำนวนรวม 190 เมกกะเฮิรตซ์ โดยเรียกคืนจากบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) จำนวน 154 เมกกะเฮิรตซ์ กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รวม 2 หน่วยงานอีก 12 เมกกะเฮิรตซ์ และมติอนุมัติสำรองค่าใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย

อีกทั้ง ยังมีรายการเงินงบกลางของสำนักงาน กสทช. ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่ และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะ เฮิรตซ์ การประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ในการนำมาใช้ในกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลในย่านความถี่ดังกล่าว จำนวน 3 ชุด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท และเมื่อมีการประมูลคลื่นความถี่ 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ เสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาดังกล่าวจากเงินรายได้ที่ได้รับจากการประมูล

จากการหารือของบอร์ดกสทช.ร่วมกกับนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นั้น นายเขมทัตต์ กล่าวถึงการพิจารณาเรื่องคืนคลื่นความถี่ย่าน 2600 เมกกะเฮิรตซ์ ที่สำนักงานกสทช.ทำหนังสือแจงขอคืนว่า อสมท ได้รับหนังสือแจ้งมติบอร์ดกสทช.เรื่องเรียกคืคลื่นความถี่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีข้อสรุปส่าจะตอบกลับกสทช. อย่างไร เพราะยังไม่ได้มีดารหารือมีที่ประชุมบอร์ดกสทช. ประกอบกับระเบียบกสทช.เรื่องการเรียกคืนคลื่น 2600 เมกกะเฮิรตซ์ เปิดโอกาสให้อสมท. มีเวลาที่จะพิจารณาและตอบกลับภาย 90 วัน การพิจารณาเรื่องนี้คงต้องรอดูความชัดเจนหลายประเด็น โดยเฉพาะร่างหลักเกณฑ์ในการเยียวยาขอคืนคลื่นความถี่ และต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลดีผลเสีย หากคืนคลื่นความถี่ทั้งหมดตามที่กสทช.แจ้งมาหนือขอคืนบางส่วน โดยจะต้องพิจารณาด้วยว่าหากคืนคลื่นทั้งหมดจะดำเนินธุรกิจอย่างไรต่อไป หรือหากคืนคลื่นบางส่วนจะเป็นอย่างไร

รายงานข่าวแจ้งว่า กสทช.ได้ว่าจ้างสถาบันสิชาการ 3 แห่งมาประเมินมูลค่าคลื่นความถี่นั้น เขา ระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีและยุติธรรมที่มอบหมายให้หน่วยงานทางวิชาการที่ไม่มีผลประโยชน์มาทำการศึกษา ส่วนข้อกังวลที่ปัจจัยจากผลการเลือกตั้ง จะมีผลต่อการประมูลตนมองว่าเรื่องการเรียกคืนคลื่นและจัดการประมูลคลื่นความถี่ 2600 เมกกะเฮิรตซ์ เป็นเรื่องของสำนักงาน กสทช.กับผู้ประกอบการ ไม่ว่าการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรการเรียกคืนคลื่นและการจัดสรรคลื่นความถี่เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว