กรมคุกสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม

กรมคุกสอบประวัติอาชญากร ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม
23 มีนาคม 2562
3,840

กรมราชทัณฑ์ดึงสตช. ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือ สอบประวัติอาชญากรผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ก่อนบรรจุเป็นผู้คุม 165 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ -23 มี.ค.62 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ขึ้น โดยเปิดสอบแข่งขัน จำนวน 5 ตำแหน่ง 165 อัตรา มีผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจำนวน 2,815 คน และกำหนดให้ยื่นเอกสารการสมัคร การตรวจสอบประวัติอาชญากร และการวัดขนาดของร่างกาย ระหว่างวันที่ 18 – 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งกระบวนการยื่นเอกสารการสมัคร ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2561 ในการดำเนินงานตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชนโดยการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน โดยกรมราชทัณฑ์เป็นผู้จัดเตรียมใบสมัคร จัดพิมพ์ข้อมูลทะเบียนราษฎร ผ่านระบบริหารข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม (DXC : Data Exchange Center) รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการถ่ายสำเนาการศึกษาให้ผู้ยื่นเอกสาร

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า สำหรับกระบวนการตรวจสอบประวัติอาชญากร กรมราชทัณฑ์ได้รับความร่วมมือจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เข้ามาพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีศักยภาพตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง