ปปง.อายัดทรัพย์ 51 ล้าน คดีสินบน 'บ้านเอื้ออาทร'

ปปง.อายัดทรัพย์ 51 ล้าน คดีสินบน 'บ้านเอื้ออาทร'
21 มีนาคม 2562
1,011

ปปง.ยึดอายัดทรัพย์ที่ดินย่านลาดพร้าว-บางกะปิ 11 แปลง มูลค่ากว่า 51 ล้านบาท เชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่ได้จากคดีรับสินบนโครงการบ้านเอื้ออาทร คดีร้อง “วัฒนา เมืองสุข-พวก”

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.62 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2562 ว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.51/2562 เรื่องอายัดทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว กรณีเรื่องร้องเรียน นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) มีพฤติการณ์ทุจริต เรียกรับสินบนโครงการบ้านเอื้ออาทร อันเป็นความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ. ฟอกเงิน ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ผู้ร้องเรียนได้แจ้งว่า นายวัฒนา จะหาบริษัทหรือบุคคลมารับทำโครงการบ้านเอื้ออาทร และส่งเรื่องให้การเคหะแห่งชาติรออนุมัติ โดยมีข้อแม้ว่า ผู้ร่วมโครงการจะต้องจ่ายค่าตอบแทน ยูนิตละ 10,000 บาท ซึ่งกรณีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ได้ดําเนินการไต่สวนนายวัฒนากับพวก รวม 20 ราย ว่ามีพฤติการณ์ทุจริตเรียกรับสินบนในโครงการบ้านเอื้ออาทรหรือไม่

ต่อมาได้มี มติชี้มูลความผิดทางอาญานายวัฒนา กับพวกรวม 8 ราย ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ไต่สวนและชี้มูลความผิดทางอาญาแก่บุคคลเพิ่มเติม จํานวน 11 ราย

จากการรวบรวมพยานหลักฐานของ ปปง. มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า นายวัฒนากับพวก เป็นผู้มีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ อันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3 (5) ตามพ.ร.บ. ฟอกเงิน ฯ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายวัฒนากับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดดังกล่าว ปปง.จึงมีคำสั่งอายัดที่ดินในพื้นที่ลาดพร้าว-บางกะปิ ในชื่อนางสุดา คุณจักร รวมราคาประเมิน 51,532,950 บาท

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง