รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ 5 เดือนแรก 8.6 หมื่นล้าน

รัฐวิสาหกิจส่งรายได้ 5 เดือนแรก 8.6 หมื่นล้าน
16 มีนาคม 2562
4,620

รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าประมาณการ 20%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (เดือน ต.ค. 2561 - เดือน ก.พ. 2562) สคร. สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 86,614 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 14,262  ล้านบาท หรือร้อยละ 20 ของประมาณการสะสม

รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสูงสุด 5 อันดับแรก ในช่วง 5  เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 18,850 ล้านบาท, 2.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 12,924 ล้านบาท, 3.บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 11,679 ล้านบาท, 4.บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 10,500 ล้านบาท และ 5.ธนาคารออมสิน 9,270 ล้านบาท รวมจำนวน 63,223  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสมทั้งหมดแชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง