ก้าวที่ท้าทาย ‘ซิสโก้’ ชู ‘เน็ตเวิร์ค’ พลิกโลกธุรกิจ

ก้าวที่ท้าทาย ‘ซิสโก้’  ชู ‘เน็ตเวิร์ค’ พลิกโลกธุรกิจ
14 มีนาคม 2562 | โดย Wariya Khamchana
3,625

ผลักดันให้มีการนำระบบเน็ตเวิร์คไปยกระดับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การทำงานมุ่งพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า ผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ นำดาต้ามาช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ และที่สำคัญอย่างมากระบบต้องมีความปลอดภัย

ยุคที่คลื่นดิจิทัลสร้างแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรง การทำ “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” และ “บิสิเนส ทรานส์ฟอร์เมชั่น” กลายเป็นโจทย์สำคัญของทุกธุรกิจ หนึ่งในองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้คือ ความพร้อมของ “ระบบเน็ตเวิร์ค” ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อการสื่อสารของทุกสิ่งทุกอย่าง และวันนี้ความสามารถของระบบและการเข้าถึงข้อมูลกลายเป็นตัวชี้วัดว่า องค์กรจะประสบความสำเร็จหรือเดินไปข้างหน้าได้ไกลมากน้อยเพียงใด...

เออร์วิง ตัน รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ซิสโก้ ซิสเต็มส์ กล่าวว่า จุดยืนของซิสโก้มุ่งช่วยให้ลูกค้าเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งบนคลื่นดิจิทัล โดยมีมุมมองว่า “ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น” คือรากฐานที่สำคัญสำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจ

4 เสาหลักที่ซิสโก้ให้ความสำคัญประกอบด้วย การบริหารจัดการการเงิน, ซิเคียวริตี้, การปฏิวัติโมเดลธุรกิจ, และการพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่าน 

“หน้าที่ของเราคือผลักดันให้มีการนำระบบเน็ตเวิร์คไปยกระดับธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน การทำงานมุ่งพัฒนาประสบการณ์ลูกค้า ผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ นำดาต้ามาช่วยสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ และที่สำคัญอย่างมากระบบต้องมีความปลอดภัย”

อย่างไรก็ดี การสร้างความสำเร็จจำต้องมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้อง ระบบต้องมีความยืดหยุ่น มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ผู้ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำต้องมีความเข้าใจในเทรนด์ดิจิทัลและซิเคียวริตี้

ปักธงหนุนเอสเอ็มอีอาเซียน

นาวีน เมนอน ประธานประจำภูมิภาคอาเซียน ซิสโก้ กล่าวว่า วันนี้ทุกอย่างอยู่บนออนไลน์ เป็นยุคที่เปิดโอกาสให้สร้างนวัตกรรมได้โดยการใช้ดาต้า ทว่าอีกทางหนึ่งมีความท้าทายในประเด็นไซเบอร์ ซิเคียวริตี้และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับแนวทางการทำงานระดับอาเซียน เน้นพัฒนาโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับความต้องการระดับท้องถิ่น พร้อมๆ ไปกับเข้าไปมีส่วนร่วมทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ยกระดับศักยภาพคู่ค้า รวมถึงพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับแรงงาน

ด้านความท้าทายที่สำคัญ หลักๆ ยังคงเป็นเรื่องการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์เพื่อต่อยอดการใช้งานเชิงดิจิทัล ประเมินขณะนี้นับว่ายังเป็นช่วงของการเริ่มต้น ซึ่งเรื่องนี้หากจะทำให้เดินหน้าไปได้เร็วขึ้นจำเป็นต้องมีการสนับสนุนโดยภาครัฐ หรือการร่วมลงทุนจากหลายภาคส่วน

เขากล่าวว่า ในตลาดเกิดใหม่อาเซียน ธุรกิจเอสเอ็มอีเป็นตัวจักรขับเคลื่อนการเติบโตเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ ดังนั้นบทบาทของซิสโก้จะเข้าไปเพิ่มโฟกัสในส่วนนี้ให้มากขึ้น เบื้องต้นได้เตรียมความพร้อมด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการทางเทคโนโลยีไว้แล้ว แต่ทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่ท้าทายอย่างมากคือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายอย่างมากได้

ทรานส์ฟอร์มธุรกิจ-พันธมิตร

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน เผยว่า เพื่อให้การทำตลาดสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ซิสโก้ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการทำธุรกิจในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำตลาด การนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ รวมถึงการทำงานร่วมกับพันธมิตร

“เราพยายามสื่อสารออกไปให้เห็นว่าซิสโก้ไม่ได้มีเพียงฮาร์ดแวร์ แต่พร้อมให้บริการทั้งซอฟต์แวร์ โซลูชั่น การบริการ และจากนี้โมเดลการทำตลาดจะอยู่ในรูปแบบเช่าใช้มากขึ้นเพื่อผลักดันให้รายได้เติบโตต่อเนื่องไปในระยะยาว”

อย่างไรก็ดี 5 แกนหลักที่ให้ความสำคัญประกอบด้วย เทคโนโลยีระบบเน็ตเวิร์ค, มัลติคลาวด์, ซิเคียวริตี้, การใช้งานดาต้า, และการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ เฉพาะในไทยที่จะโฟกัสอย่างมากคือ ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ เน็ตเวิร์ค และมัลติคลาวด์

พร้อมกันนี้ สนับสนุนให้ธุรกิจองค์กรลงทุนด้านดิจิทัลรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 และยุคของอินเทอร์เน็ต 4.0 ที่จะมีการนำเทคโนโลยีโมบาย โซเชียล อนาไลติกส์ คลาวด์ และไอโอทีมาผสมผสานเพื่อเสริมศักยภาพการทำธุรกิจ

“ขณะนี้การใช้งานเทคโนโลยีในตลาดไทยที่โดดเด่นอย่างมากคือโมบายและโซเชียล ส่วนคลาวด์ เอไอ และไอโอที ยังเป็นช่วงเริ่มต้น ทว่ามีแนวโน้มเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเริ่มเห็นได้ว่าการลงทุนที่เป็นเพียงกิมมิค หรือโครงการต้นแบบ กำลังกลายเป็นตัวจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรม”

เขากล่าวว่า การขับเคลื่อนงานด้านดิจิทัลปัจจัยสำคัญต้องมีการผลักดันตั้งแต่เชิงนโยบายโดยรัฐ องค์กรธุรกิจวางยุทธศาสตร์ชัดเจน ขณะเดียวกันเลือกใช้เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง การเริ่มต้นควรมองภาพใหญ่ทว่าเริ่มทำจากโครงการเล็กๆ เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันไม่ให้ต้องเจ็บตัวหรือมีปัญหาระดับบริหารไม่อนุมัติงบประมาณการลงทุน

ปูทางรับเทรนด์5จี-ไวไฟ6

วัตสันเผยว่า ซิสโก้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการลงทุนพัฒนาศักยภาพลูกค้าและพันธมิตร งานที่โฟกัสนอกจากการยกระดับศักยภาพของคู่ค้ารายเดิม กำลังเร่งสร้างพาร์ทเนอร์คอมมูนิตี้ รวมถึงเครือข่ายนักพัฒนาเพื่อปูทางการพัฒนาบริการซอฟต์แวร์ให้สามารถให้บริการได้กว้างขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครอบคลุมขึ้น เป้าหมายคือผลักดันการเติบโตไปทั้งอีโคซิสเต็มส์

“สิ่งที่เราทำมีทั้งเวิร์คช้อป บูทแคมป์ อบรม และสัมมนาแบบเข้มข้นกว่าเดิม เพราะแม้วันนี้พวกเขายังขายของได้และทำยอดขายได้ดี ทว่าไม่มีอะไรการันตีว่าอนาคตจะยั่งยืน หรือหากต่อไปไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจมีโอกาสตายไปแบบไม่รู้ตัว”

ปัจจุบัน ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างการเงินการธนาคารสามารถปรับตัวได้ดี การผลิตอยู่ในระดับกลางๆ ที่น่าเป็นห่วงคือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังขยับตัวช้า ดังนั้นปีนี้จะให้ความสำคัญกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น โดยแนวทางการทำตลาดเน้นเข้าไปช่วยพัฒนาประสบการณ์ สนับสนุนแพลตฟอร์มแบบเปิดที่สามารถนำไปต่อยอดให้เหมาะกับโจทย์ธุรกิจได้ไม่จำกัด

นอกจากนี้ ปูทางสนับสนุนการลงทุนเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้ง “5จี” และ “ไวไฟ 6” โดยจะทำภายใต้ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง มองว่าการลงทุนที่เหมาะสม คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ใช่ล้ำหน้าที่สุดทว่ายังไม่มีความพร้อมที่จะใช้งานอย่างแท้จริง

ระดับอาเซียนไทยยังคงเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพเติบโตได้ดีต่อเนื่อง ปัจจัยบวกเช่นนโยบายภาครัฐที่มุ่งผลักดันการลงทุนด้านดิจิทัล ด้านเอกชนตื่นตัวลงทุนนำไอทีมาช่วยยกระดับศักยภาพธุรกิจ

ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของซิสโก้ในไทยมาจากภาครัฐ 35% เอกชน 45% โทรคมนาคม 20% ภาพรวมผลประกอบการปี 2562 หวังว่าจะเติบโตได้เป็นตัวเลขสองหลัก รับปัจจัยบวกดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

  • 1/1
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง