สนช.ไฟเขียว '5 ซูเปอร์บอร์ดกสทช.'

สนช.ไฟเขียว '5 ซูเปอร์บอร์ดกสทช.'
13 มีนาคม 2562
3,524

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบซูเปอร์บอร์ด กสทช. จำนวน 5 คน พร้อมคุมเข้มการทำงาน ประเมินผลงาน ต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 ที่รัฐสภา ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.เป็นประธานการประชุม มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน 5 คน ได้แก่

1.นายณภัทร วินิจฉัยกุล ด้านกิจการกระจายเสียง ได้รับความเห็นชอบ 111 คะแนน 2.นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้รับความเห็นชอบ 127 คะแนน 3.พันเอก พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้รับความเห็นชอบ 105 คะแนน 4.นายพันธศักดิ์ จันทร์ปัญญา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับความเห็นชอบ 84 คะแนน และ 5.นายไพโรจน์ โพธิไสย ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้รับความเห็นชอบ 96 คะแนน

ทั้งนี้ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและจะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 2 วาระติดต่อกันไม่ได้

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอำนาจหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. แล้วแจ้งผลให้กสทช. ทราบภายใน 90 วันนับรวมทั้งให้กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาพร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกสทช. และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานต้องอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และต้องมีการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ LINE @Bangkokbiznews ที่นี่


เพิ่มเพื่อน
แชร์ข่าว :
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง