'ซูเปอร์โพล' ชี้นโยบายพรรคภูมิใจไทย โดนใจมนุษย์เงินเดือน

'ซูเปอร์โพล' ชี้นโยบายพรรคภูมิใจไทย โดนใจมนุษย์เงินเดือน
13 มีนาคม 2562
3,732

"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจ พรรคการเมืองอันดับหนึ่ง ที่ใส่ใจประชาชนวัยทำงาน และมนุษย์เงินเดือน มากที่สุด ได้แก่ "พรรคภูมิใจไทย" ร้อยละ 21.11 รองลงมาที่สูสีกันมาก คือ "พรรคพลังประชารัฐ" กับ "พรรคเพื่อไทย"

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.62 ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ความสุข กับ มนุษย์เงินเดือน กรณีศึกษาประชาชนคนวัยทำงานทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,135 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง วันที่ 5 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ความสุขของมนุษย์เงินเดือน เมื่อนึกถึงเงินในกระเป๋าของตัวเอง มีค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ระดับปานกลาง แค่ประคองตัว คือ 5.98 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ  81.12 ชอบค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ต่อ นโยบายที่ว่า อยู่ที่บ้านก็ทำงานได้ ทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาจราจร ของพรรค ภูมิใจไทย ในขณะที่ ร้อยละ 18.88 ชอบน้อยถึงน้อยที่สุด นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.99 ชอบค่อนข้างมาก ถึง มากที่สุด ต่อ นโยบายที่ว่า อยู่ที่บ้านก็เรียนได้ เรียน 4 วันต่อสัปดาห์ ลดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาจราจร ของพรรค ภูมิใจไทย ในขณะที่ ร้อยละ 20.01 ชอบ ค่อนข้างน้อย ถึง น้อยที่สุด

ที่น่าพิจารณา คือ พรรคการเมืองอันดับหนึ่ง ที่ใส่ใจ คนวัยทำงาน และ มนุษย์เงินเดือน มากที่สุด ได้แก่ พรรค ภูมิใจไทย ร้อยละ 21.11 รองลงมาที่สูสีกันมาก คือ พรรค พลังประชารัฐ ได้ร้อยละ 11.00 กับพรรคเพื่อไทย ร้อยละ 10.64 อันดับสี่ได้แก่ พรรค อนาคตใหม่ ร้อยละ 7.69 อันดับห้าได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 4.11 อันดับหก ได้แก่ พรรค เสรีรวมไทย ได้ร้อยละ 2.42 และที่เหลือ ร้อยละ 43.03 ระบุอื่น ๆ  เช่น ยังไม่รู้ ไม่ทราบ และพรรคอื่น ๆ เป็นต้น

Super-Poll-Infographics-ความสุข-กับ-มนุษย์เงินเดือน-728x1257แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง